image banner
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN NEW WORLD FASHION GROUP TẠI HẢI PHÒNG

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN NEW WORLD FASHION GROUP TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

2. Tên thương nhân nước ngoài: CÔNG TY NEW WORLD FASHION GROUP LIMITED COMPANY

Địa chỉ thương nhân nước ngoài: 215 Mare Street - London E8Q3, Vương quốc Anh.

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Nguyễn Thị Bích Huyền

4. Số giấy phép: 31-00040-01

Ngày cấp lần đầu: ngày 31 tháng 5 năm 2004

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương Hải Phòng

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

- Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường.

- Xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của Công ty New World Fashion Group Limited Company tại Việt Nam.

6. Ngày điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều chỉnh lần: 7, ngày 18/5/2021.

 

 

 

 

 

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement