image banner
Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 375/TB-UBND ngày 7/9/2021 về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng.

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Về số lượng cần tuyển dụng

Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Hải Phòng; căn cứ số lượng biên chế công chức hành chính được giao năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố tuyển dụng 95 chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 138/NĐ-CP.

(Biểu tổng hợp cụ thể kèm theo Thông báo).

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Người đăng ký dự tuyển công chức phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển và lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức:

* Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

* Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: các trường hợp trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020 tại thành phố có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định thì không được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại kỳ tuyển dụng công chức năm 2021.

c) Một số lưu ý về văn bằng, năng lực ngoại ngữ, tin học

- Đối với bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam theo hình thức liên kết phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật có liên quan.

- Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

* Đối với các trường hợp thí sinh có văn bằng hợp pháp theo quy định để áp dụng điều kiện miễn thi ngoại ngữ phải kê khai cụ thể tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này.

b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển theo quy định.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; khi nộp Phiếu, kèm theo 02 ảnh 4x6, kiểu ảnh chụp chứng minh nhân dân, ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp ảnh không quá 06 tháng).

b) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Trụ sở Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, số 12 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

b) Số điện thoại của Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: 02253.821.154.

4. Hình thức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển

Trong thời gian tiếp nhận nêu trên, người đăng ký dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu hoặc gửi theo đường bưu chính về địa điểm tiếp nhận Phiếu (thời gian gửi/nhận tính từ ngày gửi Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo dấu bưu điện trên phong bì Phiếu đăng ký dự tuyển công chức) hoặc qua Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: www.haiphong.gov.vn/sonoivu (người đăng ký dự tuyển truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ và làm theo hướng dẫn).

5. Một số lưu ý liên quan việc đăng ký dự tuyển công chức và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự tuyển công chức khai đầy đủ nội dung, thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo đúng mẫu quy định.

b) Người đăng ký dự tuyển công chức phải cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung, thông tin khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển công chức là đúng sự thật; sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu việc khai thông tin sai sự thật thì người đăng ký dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng công chức kế tiếp do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức.

c) Công chức được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu, tổng hợp, lập danh sách những người đăng ký dự tuyển theo vị trí tuyển dụng theo Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố.

III. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện ưu tiên trong thi tuyển công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Thi tuyển công chức, được thực hiện thông qua 02 vòng thi:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính

a) Nội dung thi:

- Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.

Thời gian: 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh), gồm 30 câu hỏi trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Thời gian thi 30 phút.

* Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại Vòng 1.

* Trong trường hợp thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ khác (không phải tiếng Anh) thì Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định tổ chức hình thức môn thi ngoại ngữ trắc nghiệm trên giấy theo quy định.

b) Cách thức tổ chức thi:

Vòng 1 được tổ chức ngay sau Lễ khai mạc kỳ thi. Thí sinh thi hết phần I sẽ tiếp tục thi phần II (trừ các trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ theo quy định) và được máy tính thông báo kết quả ngay sau khi kết thúc từng phần thi.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định (các văn bản này được xác định là hợp lệ, hợp pháp nếu đã được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật).

d) Kết quả:

- Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi được xếp theo thứ tự A,B,C của tên thí sinh. Mỗi thí sinh được cấp 01 số báo danh (do Hội đồng quyết định), trường hợp thi vòng 1 trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp vòng 2.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính (trừ trường hợp môn thi trắc nghiệm trên giấy). Trường hợp người dự thi có thắc mắc, kiến nghị liên quan tới các phần thi tại vòng 1 phải viết đơn kiến nghị ngay sau khi kết thúc ca thi gửi Ban coi thi. Trưởng Ban coi thi có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để xem xét, giải quyết ngay trong buổi thi đó. Ngoài thời gian nêu trên, Hội đồng thi không giải quyết các kiến nghị về bài thi trên máy vi tính của thí sinh.

1.2. Vòng 2: Thi phỏng vấn

a) Nội dung thi:

- Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút/một thí sinh.

- Thang điểm: 100 điểm, bao gồm:

+ Kiến thức chuyên ngành theo vị trí dự tuyển (50 điểm).

+ Hiểu biết cần thiết về quản lý nhà nước, công vụ công chức và liên hệ thực tiễn (30 điểm).

+ Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, ứng xử, xử lý tình huống (20 điểm).

b) Cách thức tổ chức phỏng vấn:

- Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên 01 đề thi và được sắp xếp vào vị trí để chuẩn bị nội dung và trả lời phỏng vấn theo quy định.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1. Danh mục tài liệu tham khảo

- Danh mục tài liệu tham khảo phần thi Kiến thức chung (trắc nghiệm) được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ www.haiphong.gov.vn/sonoivu.

- Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian, địa điểm hướng dẫn cách làm bài (nếu có): Sau khi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 sẽ thông báo chính thức trên Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ.

2. Phí dự tuyển

Sau khi nhận được Thông báo triệu tập thí sinh dự thi của Hội đồng tuyển dụng công chức, thí sinh nộp phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Những thí sinh không nộp phí dự tuyển sẽ không được tham gia thi tuyển công chức năm 2021 theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng

Căn cứ vào tình hình thực tế và quá trình triển khai kỳ tuyển dụng công chức thành phố, giao Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố xem xét, quyết định thời gian, địa điểm thi phù hợp, đảm bảo việc tổ chức kỳ tuyển dụng công chức thành phố theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ với Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố) trong giờ làm việc, địa chỉ: số 12 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng, số điện thoại: 02253.821.154.

 

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement