image banner
V/v triển khai Tháng khuyến mại Hải Phòng năm 2022 trên địa bàn thành phố lồng ghép thực hiện Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022- Vietnam Grand Sale 2022”

Kính gửi:  Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh,

                   cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố.

 

  Thực hiện Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành chương trình công tác năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện chương trình Tháng khuyến mại Hải Phòng 2022” trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022-Vietnam Grand Sale 2022 của Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 1183/QĐ-BCT ngày 16/6/2022, ngày 03/11/2022 Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2907/KH-SCT tổ chức “Tháng khuyến mại Hải Phòng 2022”.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo triển khai Tháng khuyến mại Hải Phòng năm 2022 với một số nội dung, cụ thể như sau:

- Chủ đề:  “Tháng khuyến mại Hải Phòng- kết nối số, tiêu dùng thông minh”

- Thời gian thực hiện chương trình: Từ ngày 15/11/2022 đến 22/12/2022.

- Phạm vi thực hiện: Triển khai trên địa bàn thành phố.

- Quy mô: Lựa chọn khoảng 25 “Điểm vàng khuyến mại”.

- Hạn mức khuyến mại: Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100% (theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).

Nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, qua đó thúc đẩy, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường và đảm bảo an sinh xã hội; phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời đăng ký tham gia làm điểm vàng khuyến mại trên địa bàn thành phố, gửi văn bản đăng ký tham gia về Sở Công Thương trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng, Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại 0225.3951.201;0936.704.688(đ/c Thắng);email:hoangcaothang.sct@gmail.com

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement