Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 29/11/2019 09:32

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 11 tháng năm 2019

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp
và hoạt động thương mại 11 tháng năm 2019

1. Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 11 tháng năm 2019

Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố trong 11 tháng năm 2019 tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, các chỉ tiêu của ngành Công Thương đều tăng trưởng ở mức khá cao, góp phần vào mức tăng trưởng chung của toàn thành phố. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp:

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng/2019 tăng 24,16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 52 nhóm ngành kinh tế cấp 4 có 36 ngành có chỉ số sản xuất tăng và 16 ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ. Trong đó, một số ngành có tác động chủ yếu đến kết quả tăng trưởng sản xuất công nghiệp 11 tháng/2019 như sau: Ngành sản xuất mô tơ, máy phát điện tăng 292,82% so cùng kỳ với đóng góp chủ yếu từ Công ty TNHH GE sản xuất sản phẩm máy phát điện tuabin gió và các linh kiện hệ thống điều khiển điện; Ngành sản xuất thiết bị truyền thông tăng 68,26% so cùng kỳ, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LG sản lượng sản xuất tiếp tục ổn định, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng; Ngành sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 27,86%; Ngành sản xuất may trang phục tăng 12,22%; Ngành sản xuất sắt, thép, gang tăng 10,69%; Ngành sản xuất đồ điện dân dụng tăng 9,43%...

Sở đang tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng các CCN hoàn thiện, hồ sơ thành lập, bổ sung và xây dựng các CCN trên địa bàn; Tổ chức tập huấn, cấp thẻ Kiểm tra viên Điện lực; thẻ An toàn điện cho các tổ chức hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

Hoạt động thương mại:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng/2019 đạt 120.574,2 tỷ đồng, tăng 14,67% so cùng kỳ và đạt 89,89% kế hoạch năm. Lượng hàng hóa cung ứng trên địa bàn thành phố nhìn chung vẫn ổn định, giá cả hàng hóa cơ bản không có biến động lớn. Mặt hàng thịt lợn vẫn giữ ở mức giá cao kể từ sau đợt dịch tả lợn châu Phi bùng phát, tùy theo mặt hàng, giá thịt lợn tại siêu thị xê dịch từ 69.900 đồng - 160.000 đồng/kg; tại các chợ, giá thịt lợn xê dịch từ 80.000 đồng - 150.000 đồng/kg.

Sở đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2020; Tổ chức thực hiện Tháng khuyến mại Hải Phòng 2019 với chủ đề “Người tiêu dùng Hải Phòng đồng hành cùng hàng Việt” từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019 với gần 300 doanh nghiệp, đơn vị tham gia tập trung chủ yếu tại 18 “Điểm vàng khuyến mại”; Tổ chức Hội nghị phổ biến Hiệp định ACFTA (Asean – Trung Quốc); AHKFTA (Asean – Hồng Kông) và tập huấn quy tắc xuất xứ của các Hiệp định; Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp những thông tin cảnh báo, những quy định mới trong hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019 của ngành Công Thương

- Tập trung hoàn thành các chương trình, đề án được giao thực hiện trong năm 2019. Tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Công Thương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

- Tiếp tục thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Báo cáo đầu tư và Quyết định thành lập CCN đối với các CCN: Tân Trào, huyện Kiến Thụy; Đò Nống, huyện An Dương và CCN làng nghề cơ khí và Đúc Thủy Nguyên. Thẩm định Báo cáo bổ sung vào Quy hoạch phát triển các CCN thành phố đến năm 2020 đối với CCN Tiên Cường I, huyện Tiên Lãng; CCN làng nghề Mắm Cát Hải, huyện Cát Hải. Trình Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng đến năm 2025. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phố biến pháp luật về an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án số 2315/PA-UBND về điều tra, thống kê cơ sở thực phẩm trên địa bàn thành phố.

- Theo dõi tình hình cung ứng điện trên địa bàn thành phố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Bám sát tiến độ một số công trình trọng điểm như: Dự án Flamingo Cát Bà; đường dây mạch 110kV mạch 2 Chợ Rộc – Cát Hải – Cát Bà và trạm biến áp 110kV Cát Bà.

- Hướng dẫn công tác chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2019. Đề xuất sửa đổi Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân (ABTC) phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp và quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phát triển các hoạt động xuất khẩu dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020”.

- Hoàn thiện các đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương đã được phê duyệt; Đề án Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu CCN thành phố Hải Phòng. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phát triển thương mại điện tử; Xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Sắp xếp tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Tổ chức đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở; đánh giá công chức, viên chức năm 2019. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020./.