Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 23/04/2020 10:05

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố quý I năm 2020

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và

hoạt động thương mại  trên địa bàn thành phố quý I năm 2020

I. Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại quý I/2020:

Trong quý I/2020, tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động trên địa bàn thành phố đã chịu nhiều tác động bất lợi bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự vào cuộc tích cực của các Sở, ngành thành phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, toàn ngành Công Thương đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu của ngành đã đạt được kết quả tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cụ thể:

Về sản xuất công nghiệp:

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2020 ước tăng 18,12% so với tháng 02/2020, tăng 17,34% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 3 tháng đầu năm 2020, sản xuất công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, IIP ước tăng 22,77 % so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp quy mô lớn đã chủ động dự trữ một phần nguyên vật liệu nên vẫn duy trì được sản xuất và đóng góp tích cực cho tăng trưởng IIP trên địa bàn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa phải tạm dừng một phần hoặc toàn bộ dây chuyền sản xuất do thiếu nguyên vật liệu đầu vào. Trong 52 nhóm ngành công nghiệp cấp 4 có 20 ngành có chỉ số sản xuất tăng và 30 ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ. Đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp là ngành sản xuất thiết bị truyền thông với mức tăng 134,05%; tiếp đến là ngành sản xuất mô tô, xe máy tăng 58,16%; ngành sản xuất pin và ắc quy tăng 51,91; ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Một số ngành giảm so với cùng kỳ như: may trang phục giảm 5,61%, sản xuất xi măng giảm 10,44%, sản xuất sản phẩm từ plastic giảm 21,05%, sản xuất săm lốp cao su giảm 23,49%...

Về hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu:

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 3/2020 ước đạt 10.330 tỷ đồng, giảm 5,39% so với tháng 02/2020, tăng 0,16% so cùng kỳ năm 2019. Tính chung 03 tháng/2020, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 33.490 tỷ đồng, tăng 7,16% so với cùng kỳ. Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu và tâm lý mua sắm của người tiêu dùng. Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, phân phối chủ động chuẩn bị nguồn hàng trong thời gian 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng và có kế hoạch dự trữ tăng thêm 30%. Đến nay, nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu đáp ứng được nhu cầu thị trường, giá cả tương đối ổn định (riêng ngày 07/3/2020 nhu cầu mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng đột biến do ảnh hưởng tâm lý của người dân); các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 như khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn khô, các sản phẩm tăng cường sức đề kháng… có sức mua tăng mạnh trong khi các ngành dịch vụ chịu nhiều ảnh hưởng.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2020 ước đạt 1.346,05 triệu USD, tăng 15,03% so với cùng kỳ; Tính chung 03 tháng/2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4.051,08 triệu USD, tăng 15,62% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2020 ước 1.431,93 triệu USD, giảm 2,44% so với cùng kỳ; Tính chung 03 tháng/2020, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4.262,93 triệu USD, giảm 0,66% so với cùng kỳ. Đóng góp chủ yếu cho kim ngạch xuất khẩu của thành phố là: nhóm hàng điện tử và linh kiện điện tử (chiếm khoảng trên 55% tổng kim ngạch xuất khẩu); nhóm máy móc thiết bị và phụ tùng (chiếm khoảng 15%); nhóm hàng dệt may (hơn 14%); kim ngạch xuất khẩu giày dép trong quý I/2020 chỉ chiếm khoảng 6% so với tổng kim ngạch xuất khẩu thành phố, đây là nhóm hàng chịu tác động lớn nhất từ dịch Covid-19 do nguồn nguyên vật liệu chính để sản xuất mặt hàng này chủ yếu được cung cấp từ thị trường Trung Quốc.

II. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020:

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và thực hiện tốt Chương trình công tác, Chủ đề năm 2020 của thành phố, trong quý II năm 2020, ngành Công Thương Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Chỉ thị số 11/CT-Ttg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11/3/2020 của Bộ Công Thương, Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của HĐND thành phố, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/3/2020 của BTV Thành ủy, Chỉ thị số 03/CT-UBND, số 04/CT-UBND và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá những tác động của dịch bệnh Covid-19 tới việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ngành Công Thương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng phong tỏa cách ly y tế do dịch Covid- 19 gây ra. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do nhu cầu đột biến từ dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất xử lý nhằm bình ổn thị trường.

3. Rà soát, triển khai kế hoạch của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ, Chương trình hành động số 76-Ctr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị.

4. Tổ chức thực hiện: Đề án Cơ cấu lại ngành công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa XV, Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 279-TB/TU ngày 27/10/2017 của BTV Thành ủy về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển thương mại Hải Phòng đến năm 2020, Đề án phát triển xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt/ban hành.

5. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tiến độ một số công trình trọng điểm như: Dự án Flamingo Cát Bà; đường dây mạch 110kV mạch 2 Chợ Rộc-Cát Hải-Cát Bà và trạm biến áp 110kV Cát Bà. Phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Ngân hàng phát triển Châu Á xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

6. Tham mưu cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố sơ kết, bổ khuyết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/10/2017 của BTV Thành ủy về phát triển công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề cương đề án phát triển các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp thành phố Hải Phòng. Triển khai thực hiện quản lý, vận hành website Cơ sở dữ liệu CCN. Tiếp tục thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Báo cáo đầu tư và Quyết định thành lập CCN đối với các CCN: Tân Trào (huyện Kiến Thụy), Đò Nống (huyện An Dương); bổ sung quy hoạch CCN làng nghề nước mắm Cát Hải (huyện Cát Hải) vào Quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn thành phố. Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn thành phố sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch diễn tập.

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc khảo sát địa điểm xây dựng chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND  ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2018 – 2020.

8. Tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, hóa chất; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hóa chất, hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Hải phòng; Kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tồn chứa, chiết nạp LPG trên địa bàn thành phố. Xây dựng và triển khai: Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính; Kế hoạch Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Sở, đơn vị trực thuộc. Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định.

9. Triển khai các đề án khuyến công, các đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả khi được phê duyệt. Triển khai khảo sát, đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2021. Xuất bản Bản tin Công Thương quý I/2020. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử.

10. Tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Các tin cũ hơn