Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 19/03/2020 15:45

Thư ngỏ của Bộ trưởng Bộ Công Thương kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng ngày của người tiêu dùng việt nam trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh sars-cov-2

Thư ngỏ của Bộ trưởng Bộ Công Thương kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng ngày
quyền của người tiêu dùng việt nam trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh sars-cov-2

Chi tiết trong file đính kèm: thu ngo bo truong.pdf