Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 14/12/2022 14:55

Thông tin về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc

                 Kính gửi:

 

 

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Hải quan;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5436/VP-XD2 ngày 09/12/2022 về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc;

        Nhằm tiếp tục cung cấp thông tin, hỗ trợ lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa nhanh chóng, kịp thời, Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành, UBND các quận huyện và cộng đồng doanh nghiệp như sau:

  1. Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

        Theo dõi sát tình hình, thường xuyên cập nhật những diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc tăng cường thông tin, khuyến cáo đến cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi để đơn vị chủ động điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu; chủ động có kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hoá, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác.

        Tuyên truyền, vận động các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu hàng hóa chuyển nhanh, chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Trung Quốc theo hình thức chính ngạch (mua bán theo hợp đồng, với các điều kiện giao dịch, giao nhận rõ ràng, giao hàng tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, …).

        Phổ biến, đẩy nhanh triển khai thực hiện đáp ứng các quy định của phía Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ghi nhãn, … cũng như các yêu cầu khác có liên quan để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thoả thuận với bạn hàng nước ngoài.

        Nắm bắt những vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc của các hộ sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố và qua các cửa khẩu biên giới; Kịp thời trao đổi, phản ánh với Sở Công Thương để tổng hợp kịp thời giải quyết, tháo gỡ theo thẩm quyền; trường hợp những khó khăn, vướng mắc, phức tạp vượt thẩm quyền, đề nghị kịp thời thông tin, phản ánh với Sở Công Thương để phối hợp với Sở, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp khác Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố:

        Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin và chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thoả thuận với đối tác nước ngoài.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh, thông tin về Sở Công Thương.

Đầu mối thu nhận và xử lý thông tin, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác Quốc tế, Sở Công Thương - địa chỉ: Số 9, Lạch Tray, Quận Ngô Quyển, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3846719/ 0984.060.639; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn; Phó trưởng phòng: Phạm Thị Minh Hoa./.