Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 13/01/2023 16:40

Thông tin về việc hưởng ứng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ III, năm 2022 - 2023

Kính gửi:

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, tự động hoá,

 

hoá chất, năng lượng ngành Công Thương trên địa bàn thành phố                 

 

Triển khai các Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố: Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 08/9/2022 về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022-2023; Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022-2023 (gọi tắt là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật), Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, tự động hoá, hoá chất, năng lượng ngành Công Thương hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật do thành phố tổ chức.

1. Đối tượng dự thi:

Mọi cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hải Phòng, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Hải Phòng từ trước đến nay chưa dự thi hoặc đã tham gia dự thi mà chưa đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào, nếu có cải tiến đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Lĩnh vực dự thi:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

- Cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông, vận tải.

- Vật liệu, hoá chất, năng lượng.

- Nông nghiệp, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường.

- Y dược.

- Giáo dục, đào tạo.

3. Hồ sơ dự thi:

Mỗi hồ sơ gồm 02 bộ, mỗi bộ gồm 03 tài liệu (trình bày trên khổ giấy A4) gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

- Bản mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi.

- Toàn văn giải pháp kỹ thuật dự thi.

(Chi tiết theo Phụ lục gửi kèm)

4. Thời gian nhận hồ sơ, chấm các giải pháp dự thi và trao giải:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 30/6/2023.

- Chấm các giải pháp dự thi: Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023.

- Lễ trao giải thưởng: Tổ chức trong Quý III/2023.

Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại cho người và nhóm tác giả dự thi. Riêng sản phẩm hoặc mô hình sẽ được trả lại sau Lễ tổng kết và trao giải Hội thi trong vòng 3 tháng (nếu tác giả có yêu cầu).

5. Cơ cấu giải thưởng:

- Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích.

- Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng và Giấy chứng nhận đạt giải của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao sẽ được lựa chọn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

6. Nơi nhận hồ sơ dự thi:

Cơ quan: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng

Đại chỉ: Số 17N Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3745.363

Email: lienhiephoihaiphong@gmail.com

Website: hpusta.org.vn

Thư ký Ban Tổ chức Hội thi, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Hải Phòng: ThS. Đỗ Thị Lệ Quyên, điện thoại: 0912.240.822

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp được biết, quan tâm, hưởng ứng cuộc thi và đăng ký tham gia./.

Các tin cũ hơn