Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 28/04/2023 17:00

Thông tin tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong đợt Tháng hành động vì ATTP năm 2023

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Các Trung tâm Thương mại, Siêu thị, Chợ trên địa bàn thành phố.     

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 10/4/2023 của Ban chỉ đạo liên ngành thành phố về an toàn thực phẩm (ATTP) triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023; Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Trung tâm Thương mại, Siêu thị thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương và Ban quản lý các chợ trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm ATTP hướng ứng “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023 như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương (các văn bản quy phạm pháp luật ngành Công Thương tại Phụ lục 1 gửi kèm); triển khai các hoạt động thiết thực tại cơ sở hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” như: tổ chức trao đổi về kiến thức thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, cách phòng chống ngộ độc thực phẩm, biện pháp phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm…; treo băng rôn, khẩu hiệu bảo đảm ATTP tháng hành động năm 2023 ( nội dung khẩu hiệu theo Phục lục 2 gửi kèm)

2. Chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Chương VIII Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2023, Chương IV Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/2/2020.

3. Thực hiện các quy định về sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng theo quy định sản xuất, chế biến thực phẩm. Không sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến kém chất lượng, đã hết hạn sử dụng.

4. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP phải thực hiện cam kết và gửi bản cam kết bảo đảm ATTP đến cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân quận, huyện) do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp quản lý ATTP tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/20218

5. Tăng cường kết nối giữa sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng trên địa bàn thành phố, nhằm cung ứng thực phẩm bảo đảm an ninh, ATTP trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc kịp thời phản hồi về Sở Công Thương để phối hợp, giải quyết.

Sở Công Thương yêu cầu các các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Trung tâm Thương mại, Siêu thị và Ban quản lý các chợ chủ động triển khai thực hiện. Sở Công Thương sẽ phối hợp cùng các cơ quan có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm ATTP tại đơn vị./.

Các tin cũ hơn