Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 10/05/2023 08:40

Thông tin liên quan đến xây dựng chợ Tam Bạc và các kiến nghị của hộ kinh doanh chợ Tam Bạc

Kính gửi: Các hộ kinh doanh chợ Tam Bạc.

 

Thực hiện Thông báo số 141/TB-UBND ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc và các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực chợ Tam Bạc, thành phố Hải Phòng, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì cùng các Sở, ngành: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng căn cứ các quy định của pháp luật có văn bản thông tin, trả lời cụ thể kiến nghị của các hộ kinh doanh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Công Thương thông tin và trả lời kiến nghị của hộ kinh doanh chợ Tam Bạc, cụ thể như sau:

1. Các văn bản có liên quan đến chợ:

          - Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD  ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

- Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành.

- Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.

2. Việc xây dựng lại chợ Tam Bạc (chợ hạng 1) tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng

Chợ Tam Bạc tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng chợ hạng 1 theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ Công Thương. Diện tích hiện trạng của chợ Tam Bạc là 3.391m2 với 428 hộ kinh doanh và 775 điểm kinh doanh.

- Về quy hoạch: Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000
quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân
thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 24/6/2014, vị trí
chợ Tam Bạc thuộc một phần Lô H4.2-CC2 được quy hoạch đất công trình
công cộng cấp thành phố (tổng diện tích 5.750m2).

Đối chiếu quy định tại Bảng 2.3. Quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD  ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành, đối với chợ
hạng 1 (công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị), chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu của công trình chợ là 1 ha/công trình.

Theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, chợ Tam Bạc là chợ hạng 1, giai đoạn 2021-2025 chợ được nâng cấp, cải tạo. Tại điểm a mục 4.2 khoản 4 Điều 1 Quyết định trên có quy định: Diện tích mặt bằng nền chợ tối thiểu là 6.000 m2 (đối với chợ cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn chợ hạng I) và tối thiểu là 8.000 m2 (đối với chợ hạng I chợ mới) không kể diện tích dành cho đường đi, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại với số điểm và hộ kinh doanh chuyên nghiệp, thường xuyên trong chợ tối thiểu trên 400 điểm kinh doanh.

Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 về thiết kế chợ, việc xây dựng chợ hạng 1 phải đáp ứng các yêu cầu như: quy hoạch và vị trí khu đất xây dựng chợ, yêu cầu về thiết kế mặt bằng tổng thể chợ, kho, nhà để xe cho hộ tiểu thương, khách mua bán tại chợ, yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật (hệ thống cấp thoát nước; hệ thống điện chiếu sáng và điện động lực; hệ thống thông tin, camera quan sát và biển hiệu quảng cáo; hệ thống thông gió và điều hoà không khí; hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thu gom rác thải) và về tỷ lệ sử dụng đất chợ tại Bảng 2 có quy định với 300 điểm kinh doanh, chỉ tiêu sử dụng đất là 15,5 m2/điểm kinh doanh, với 500 điểm kinh doanh, chỉ tiêu sử dụng đất là 15 m2/điểm kinh doanh.

Do đó với diện tích đất hiện trạng tại khu vực chợ Tam Bạc cũ là chưa đảm bảo để xây dựng chợ hạng 1.

- Về điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại chợ Tam Bạc (chợ hạng 1) tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng:

+ Theo quy định tại điểm 6.7.2 TCVN 9211:2012: Đối với không gian giao thông nội bộ và bãi đỗ xe nên có đường nội bộ để xe chữa cháy có thể đi vòng quanh nhà chợ. Trường hợp không có đường nội bộ đi vòng quanh chợ thì đường giao thông bên ngoài khu chợ phải bảo đảm đạt yêu cầu tiếp cận chữa cháy cho chợ.

+ Theo quy định tại điểm 8.5.13 TCVN 9211:2012 tiêu chuẩn thiết kế chợ: Xung quanh phạm vi chợ phải có đường cho xe chữa cháy và xe chuyên dùng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tiếp cận chữa cháy với chiều rộng mặt đường không nhỏ hơn 4.0m cho mỗi làn xe.

Đối chiếu chợ Tam Bạc cũ, chợ tiếp giáp sát và liền kề với nhà dân phía đường Lý Thường Kiệt, đường Tôn Thất Thuyết nên không đảm bảo yêu cầu cho xe chữa cháy hoạt động theo quy định.

- Về nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ:

Theo quy định tại mục đ khoản 10 Điều 3 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chỉ sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng các chợ đầu mối và chợ dân sinh (là chợ hạng 3 theo quy định tại mục 8 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ).

Đối với chợ Tam Bạc là chợ hạng 1, theo quy định hiện hành, không sử dụng vốn ngân sách để đầu tư xây dựng chợ.

Như vậy, việc xây dựng mới chợ Tam Bạc phải đảm bảo các tiêu chí về  quy hoạch, vị trí,  diện tích, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chợ, tổ chức không gian, về yêu cầu kỹ thuật và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Công Thương thông tin và phúc đáp về nội dung xây dựng chợ Tam Bạc để các hộ kinh doanh chợ Tam bạc biết./.

Các tin cũ hơn