Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 06/09/2022 08:00

Thông tin đến doanh nghiệp nội dung về Tham gia Lễ hội trái cây năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Công văn số 3824/SCT-QLTM ngày 23/8/2022 của Sở Công Thương Hà Nội về việc tham gia Lễ hội trái cây năm 2022; Sở Công Thương Hải Phòng thông tin đến doanh nghiệp nội dung về Lễ hội, như sau:

Lễ hội trái cây năm 2022 nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của các vùng miền tới các doanh nghiệp và người dân Thủ đô, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản vùng miền đến các tỉnh, thành trên cả nước.

Thời gian: từ ngày 06/10/2022 đến ngày 10/10/2022

Địa điểm: Khuôn viên Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Quy mô: Gồm 60 gian hàng tiêu chuẩn và khu vực không gian mở

Đề nghị doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia, hoặc hỗ trợ, liên hệ:

  • Bà Nguyễn Thu Trang - Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hà Nội; SĐT: 0978693668; Email: phongqltm@gmail.com

Ông Đào Hoàng Bách - Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng; SĐT: 0778346696./.