Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/03/2023 17:00

Thông tin V/v tham gia hội thảo “Chính sách thương mại xúc tiến xuất khẩu Việt Nam và tư vấn Tiếp thị kĩ thuật số” phục vụ xuất khẩu sang thị trường Anh.

Kính gửi: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hiệp hội, ngành hàng

                                               trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ (sau đây gọi tắt là Dự án SwissTrade) nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam một cách bền vững và toàn diện, Cục Xúc tiến thương mại và Thương vụ Việt Nam tại Anh phối hợp tổ chức Hội thảo “Chính sách thương mại xúc tiến xuất khẩu Việt Nam và tư vấn Tiếp thị kĩ thuật số” phục vụ xuất khẩu sang thị trường Anh.

Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

1. Mục tiêu

- Giới thiệu về Hợp phần 3 Dự án SwissTrade;

- Giúp các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cải thiện kỹ năng tiếp thị kỹ thuật số phục vụ xuất khẩu;

- Tạo diễn đàn để các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ, trao đổi nâng cao nhận thức về các kỹ năng Tiếp thị kỹ thuật số trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu.

2. Thời gian: 16h00-17h30, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

3. Địa điểm: Trực tuyến qua nền tảng Zoom.

- Đường dẫn (link): https://bit.ly/3LsY3KP

- Mã cuộc họp: 668 668 1568

- Mật khẩu: 123456

4. Nội dung/Chương trình: Tài liệu đính kèm.

5. Thành phần tham dự: Đại biểu từ các cơ quan, bộ/ngành, các tổ chức hỗ trợ XTTM, Sở Công Thương tại các Tỉnh/Thành phố có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, các Hiệp hội ngành nghề xuất khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu.

6. Số lượng dự kiến: 100 đại biểu/khách mời.

7. Kinh phí: Nguồn dự án Swisstrade.

Đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tham dự, vui lòng đăng ký theo đường dẫn (link) sau https://mkt.vietrade.gov.vn/vietrade-digitalmkt.

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

1. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại – Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương: Người liên hệ: Hoàng Diệu Anh (Điện thoại: 0971379798) hoặc Lê Phương Thảo (Điện thoại: 0973080447); Email: intec@vietrade.gov.vn; Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

           2. Sở Công Thương thành phố Hải Phòng: Người liên hệ: Nguyễn Hải Hà; Email: sct.qldthtqt@gmail.com; SĐT: 0984.944.099; Địa chỉ: Số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

           (Gửi kèm theo Công văn này: Chương trình dự kiến)

           Trân trọng./.