Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 12/08/2022 10:46

Thông báo tham dự Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Triển khai Công văn số 2302/VP-XD2 ngày 05/8/2022 của Văn phòng UBND thành phố về việc tham dự Hội chợ hàng Việt - Đà Nang 2022; Sở Công Thương Hải Phòng thông tin đến doanh nghiệp một số nội dung chính về Hội chợ, như sau:

Hội chợ hàng Việt - Đà Nằng 2022 là một trong những hoạt động thường niên của thành phố Đà Nằng; Hội chợ giúp cho các doanh nghiệp trong nước không ngừng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, vị thế cho các sản phẩm Việt, hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam.

Thời gian: từ ngày 05/10/2022 đến ngày 10/10/2022

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nằng (số 9 Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nằng).

Quy mô: hơn 250 gian hàng

Đề nghị doanh nghiệp cần thêm thông tin chi tiết và có nhu cầu đăng ký tham gia, hoặc hỗ trợ để tham gia, liên hệ:

  • Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nằng. Địa chỉ: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nằng (số 9 Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nằng). SĐT: 0236.3699.195
  • Ông Đào Hoàng Bách - Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng; SĐT: 0778346696./.

Các tin cũ hơn