Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 10/11/2022 11:25

Thông báo danh mục địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm 2023

THÔNG BÁO

Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên

 tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố năm 2023

 

Căn cứ Công văn số 5530/UBND-XD2 ngày 28/10/2022 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố năm 2023; Sở Công Thương thông báo đến các Sở, ngành, địa phương, đơn vị Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố năm 2023 (gửi kèm).

          Sở Công Thương đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

STT

Địa điểm

Lĩnh vực ưu tiên

Địa bàn

1

Địa điểm: Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp

Địa chỉ: Số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền

(sau khi có văn bản đồng ý tổ chức hội chợ, triển lãm của UBND thành phố)

Thương mại – Dịch vụ

Quận Ngô Quyền

2

Địa điểm: Công viên Đầm Vuông

Địa chỉ: Phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn

Thương mại – Dịch vụ

Quận Đồ Sơn

3

Địa điểm: Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc tế Hải Phòng

Địa chỉ: Km10 đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh

Thương mại – Dịch vụ

Quận Dương Kinh

4

Địa điểm: Sân vận động Gò Công

Địa chỉ: Phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An

Thương mại – Dịch vụ

Quận Kiến An

5

Địa điểm: Sân vận động xã Hùng Thắng

Địa chỉ: xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng

Thương mại – Dịch vụ

Huyện Tiên Lãng

6

Địa điểm: Sân vận động trung tâm huyện Tiên Lãng

Địa chỉ: Khu 8 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng

Thương mại – Dịch vụ

Huyện Tiên Lãng

7

Địa điểm: Sân vận động xã Tú Sơn

Địa chỉ: Xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ

Thương mại – Dịch vụ

Huyện Kiến Thuỵ

8

Địa điểm: Bãi đỗ xe khu Trung tâm du lịch Cát Bà

Địa chỉ: Tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

Thương mại – Dịch vụ

Huyện Cát Hải

9

Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hoá thể dục thể thao huyện

Địa chỉ: Thị trấn An Lão, huyện An Lão

Thương mại – Dịch vụ

Huyện An Lão

10

Địa điểm: Sân Trung tâm khu di tích lịch sử Núi Voi

Địa chỉ: Xã An Tiến, huyện An Lão

Thương mại – Dịch vụ

Huyện An Lão

11

Địa điểm: Sân vận động trung tâm huyện

Địa chỉ: Số 230 khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo

Thương mại – Dịch vụ

Huyện Vĩnh Bảo

12

Địa điểm: Sân nhà thi đấu đa năng huyện

Địa chỉ: Số 230 khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo

Thương mại – Dịch vụ

Huyện Vĩnh Bảo