Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 27/01/2022 10:33

Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty TNHH Fila Sport (Hồng Kông) Ltd. tại Hải Phòng

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Fila Sport (Hồng Kông) Ltd. tại Hải Phòng

Căn cứ Nghị định số '07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty TNHH Fila Sport (Hồng Kông) Ltd. tại Hải Phòng, cụ thể như sau:

Tên thương nhân nước ngoài: CÔNG TY TNHH FILA SPORT (HỒNG KÔNG) LTD.

Quốc tịch: Hồng Kông.

Địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài: Tầng 18, Tòa nhà Saxon, số 07 đường Cheung Shun, Lai Chi Kok, Kowloon, Hồng Kông.

Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHỏNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH FILA SPORT (HỒNG KÔNG) LTD. TẠI HẢI PHÒNG.

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: số 31-00085-01 do Sở Công Thương thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 03/10/2018.

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Phòng 629-632, Tầng 6, Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: JANG JONG JUN.

Lý do chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 3, Điều 35, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Fila Sport (Hồng Kông) Ltd.tại Hải Phòng có trách nhiệm niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; Công ty TNHH Fila Sport (Hồng Kông) Ltd. chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật./.

Các tin cũ hơn