image banner
Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Toyota Corolla Nankai tại Hải Phòng

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Toyota Corolla Nankai
tại Hải Phòng

Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Toyota Corolla Nankai tại Hải Phòng, cụ thể như sau:

Tên thương nhân nước ngoài: CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA COROLLA NANKAT

Quốc tịch: Nhật Bản.

Địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài: 1-7, Nishi Hamadera Suwanomori-cho, Nishi-ku, Sakaishi, Osaka, Nhật Bản.

Tên Văn phòng đại diện: vĂn phong đại diện công ty cổ phần TOYOTA COrOlLA NANKAI TẠI HẢI PHÒNG.

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: số 02-000076 do Sở Công Thương thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/7/2016.

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Số 274 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: EGASHIRA MASANORI

Lý do chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 3, Điều 35, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Toyota Corolla Nankai tại Hải Phòng có trách nhiệm niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; Công ty Cổ phần Toyota Corolla Nankai chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement