image banner
Tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ

Kính gửi:
- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;
- Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.


Sở Công Thương nhận được Công văn số 3369/SNN-VPĐPNTM ngày 14/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về việc mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ. Theo đó, sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ được diễn ra từ ngày 21/12/2022 đến ngày 25/12/2022 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Dự kiến 100 gian hàng tiêu chuẩn với sản phẩm tham gia: Ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được các tỉnh, thành phố đánh giá phân hạng OCOP từ 3 sao trở lên; các sản phẩm chủ lực, đặc sản vùng miền, sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP của các đại phương, sản phẩm làng nghề.
Sở Công Thương yêu cầu Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp vận động các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm thuộc nhóm hàng nêu trên tham gia và đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phô nghiên cứu, đăng kỷ tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ nêu trên.
(Chỉ tiết theo nội dung Công vàn số 3369/SNN-VPĐPNTM ngày 14/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội được gửi kèm theo).

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement