Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 31/10/2022 08:42

Tăng cường quản lý, kiểm soát khí N2O

Kính gửi: Các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh hóa chất hạn chế N2O trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố

Dinitơ monoxide (còn gọi là khí gây cười) có công thức hóa học là N2O, là hóa chất được sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp thuộc Phụ lục II - Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (Nghị định số 113). Do đặc tính gây cười khi hít vào của khí N2O nên một số đối tượng đã lạm dụng loại khí này để bơm vào quả bóng bay với tên gọi là bóng cười để sử dụng hít trực tiếp khí này từ quả bóng cười. Khi hít vào, khí này có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng. Nếu dùng thường xuyên có thể gây nghiện và khiến người dùng có các rối loạn như đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, trí nhớ, giấc ngủ, loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu... ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3540/VP-NCKTGS ngày 29/9/2022 về việc quản lý và kiểm soát khí N2O, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, kinh doanh hóa chất hạn chế N2O trong lĩnh vực công nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

  1. Chỉ được phép kinh doanh hóa chất hạn chế N2O sau khi có Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ Công Thương cấp theo quy định.
  2. Chỉ được bán hóa chất hạn chế N2O cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 113:

+ Đối tượng mua hóa chất N2O để kinh doanh phải có Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ Công Thương cấp phép và đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 15 của Nghị định số 113.

+ Đối tượng mua hóa chất N2O để sử dụng phải làm rõ mục đích sử dụng và phải đảm bảo đủ các yêu cầu quy định tại Chương V của Luật Hóa chất.

  1. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến đặc điểm, tính chất nguy hiểm của hóa chất N2O và thực hiện chuyển giao đầy đủ phiếu an toàn hóa chất của hóa chất N2O đến khách hàng theo quy định.
  2. Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về mặt trái của hóa chất N2O đến các khách hàng; hậu quả, tác hại của việc sử dụng bóng cười để lạm dụng hít trực tiếp khí N2O có trong quả bóng gây ảnh hưởng sức khỏe đến người dân, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên.
  3. Kịp thời phát hiện và thông báo đến các cơ quan chức năng trên địa bàn (Sở Công Thương, Công an thành phố, Cục Quản lỷ thị trường, chính quyền địa phương UBND quận/huyện...) về các đối tượng mua hóa chất N2O nhưng kinh doanh hoặc sử dụng trái phép, trái mục đích để xử lý theo quy định.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.