Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 23/06/2022 16:00

TB vv chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Cty Ben Line Agencies Limited tại Hải Phòng

THÔNG BÁO
về việc chấm dứt hoạt động

Văn phòng đại diện Công ty BEN LINE AGENCIES LIMITED
tại Hải Phòng

Căn cứ Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Xét hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty BEN LINE AGENCIES LIMITED tại Hải Phòng, Sở Công Thương Hải Phòng thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty BEN LINE AGENCIES LIMITED tại Hải Phòng, cụ thể như sau:

Tên thương nhân nước ngoài: CÔNG TY BEN LINE AGENCIES LIMITED

Quốc tịch: Anh

Địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài: 9 Burrard Street, St. Helier, Jersey, JE4 5UE, Channel Islands

Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY BEN LINE AGENCIES LIMITED TẠI HẢI PHÒNG

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: 31-00004-03 do Sở Công Thương Hải Phòng cấp ngày 22/3/2017.

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Phòng 802, tòa nhà TD Business Center, Lô 20A Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: PHILLIP GEOFFREY HENHAM

Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty BEN LINE AGENCIES LIMITED giải thể.

Văn phòng đại diện Công ty BEN LINE AGENCIES LIMITED tại Hải Phòng có trách nhiệm niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; Công ty BEN LINE AGENCIES LIMITED chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyêt đủ quyên lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật./.