Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 11/03/2020 09:45

Sở Công Thương: Hội nghị đánh giá công tác tháng 02/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2020 và các tháng tiếp theo

Sở Công Thương: Hội nghị đánh giá công tác tháng 02/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2020 và các tháng tiếp theo
            Ngày 02/3/2020, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ tháng 3/2020 và các tháng tiếp theo. Cùng dự họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh Tra Sở, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.
 

 

   Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 tăng 30,11% so cùng kỳ, giảm 10,16% so với tháng trước, 02 tháng tăng 23,57 % so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 ước đạt 11.159 tỷ đồng, giảm 8,84% so với tháng 01/2020, tăng 10,82% so cùng kỳ năm 2019; Tính chung 02 tháng/2020, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 23.400 tỷ đồng, tăng 11,75% so với cùng kỳ (cả nước tăng 8,3%). Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 13,6%, doanh thu dịch vụ ước tăng 4,36%. Các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 được duy trì, công tác bình ổn thị trường hàng hóa, an toàn thực phẩm trong được đảm bảo; việc cấp điện trên địa bàn Thành phố diễn ra ổn định.

            Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp gặp khó khăn, thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu kéo dài do phải thực hiện các biện pháp kiểm dịch, thiếu lao động, chuyên gia, do khi đến từ các vùng dịch phải thực hiện cách ly theo quy định.

Tháng 3/2020, dự báo dịch bệnh do Covid-19 gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tới mọi mặt kinh tế - xã hội của thành phố. Sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn vì thiếu nguyên liệu, lao động, chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia quản lý, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu từ Trung Quốc (khối sản xuất hàng điện tử, may mặc, giày dép, ô tô tải, máy văn phòng ...); kéo theo đó là hoạt động xuất nhập khẩu cũng suy giảm. Doanh thu các ngành dịch vụ sẽ giảm mạnh do lượng khách du lịch, nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa giảm, các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội bị hạn chế khi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch... Để góp phần đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng được giao, Sở tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Rà soát, đánh giá toàn diện, bám sát thực tiễn các tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn. Thường xuyên nắm tình hình tại các dự án, doanh nghiệp lớn thuộc ngành công thương để đánh giá cụ thể tình hình sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do nhu cầu đột biến từ dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất xử lý nhằm bình ổn thị trường. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Công Thương và UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp ứng phó với tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, cập nhật kịch bản tăng trưởng trong lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương để báo cáo UBND thành phố.

3. Báo cáo UBND thành phố tiến độ một số công trình trọng điểm như: Dự án Flamingo Cát Bà; đường dây mạch 110kV mạch 2 Chợ Rộc-Cát Hải-Cát Bà và trạm biến áp 110kV Cát Bà. Rà soát phụ tải, yêu cầu Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng xây dựng phương án chống quá tải cục bộ và đảm bảo chất lượng điện năng đáp ứng được sự tăng trưởng của thành phố. Phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Ngân hàng phát triển Châu Á hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. Rà soát, quản lý, tham mứu đề xuất công tác triển khai thực hiện, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực. Rà soát phụ tải yêu cầu Công ty Điện lực xây dựng phương án cấp điện trong mùa hè và mùa mưa bão, đặc biệt là phương án cấp điện phục vụ các sự kiện của thành phố trong tháng 5/2020.

4. Tiếp tục thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt Báo cáo đầu tư và Quyết định thành lập CCN đối với các CCN: Tân Trào (huyện Kiến Thụy), Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo). Xây dựng và triển khai thực hiện nội dung, dự toán kinh phí quản lý, vận hành Website Cơ sở dữ liệu CCN. Rà soát, đánh giá những ảnh hưởng liên quan thuộc lĩnh vực công thương trong việc thực hiện Nghị quyết về Đề án khoanh vùng để quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên sông Bạch Đằng của HĐND thành phố khóa XV tại kỳ họp thứ 12.

5. Hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND  ngày 13/3/2018 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2018 – 2020. Báo cáo UBND thành phố về đề xuất xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng. Giải quyết kiến nghị của cử tri quận Ngô Quyền tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV về dự án xây dựng lại chợ Đổng Quốc Bình. Tiếp tục hướng dẫn các quận, huyện trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ, phối hợp với các doanh nghiệp, UBND các quận, huyện trong việc khảo sát địa điểm xây dựng chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tổng hợp xã Đại Hà (huyện Kiến Thụy) và chợ Phương Nghĩa, phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng), báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

6. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tồn chứa, chiết nạp LPG trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 179/QĐ-SCT ngày 25/12/2019 của Sở Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; Kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng theo Kế hoạch số 220/KH-SCT ngày 07/02/2020 của Sở Công Thương. Tiếp tục tổ chức kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trên địa  bàn thành phố (theo Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND thành phố). Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Xây dựng và triển khai: Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính; Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Sở, đơn vị trực thuộc; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định.

7. Xây dựng Đề án khuyến công địa phương về Tổng kết hoạt động khuyến công giai đoạn 2016-2020 và Xây dựng Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025. Triển khai các đề án khuyến công, các đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả khi được phê duyệt. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử.

8. Triển khai ký kết: Chương trình hợp tác với các Sở Công Thương: Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội; Thỏa thuận hợp tác với Cục Thống kê Hải Phòng.

9. Tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025./.