Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 23/11/2021 09:00

Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khối quận, huyện trên địa bàn thành phố năm 2021.

       Ngày 19/11, Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khối quận, huyện trên địa bàn thành phố năm 2021 đế đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2021 và bàn nhiệm vụ, giải pháp của ngành tại các địa phương cần tập trung trong năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị là đồng chí Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương, cùng sự tham gia của Tập thể Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó phụ trách các phòng chuyên môn, Q. Giám đốc Trung tâm Khuyến công & TVPTCN; Đại diện lãnh đạo UNBD các quận, huyện, lãnh đạo các phòng Kinh tế, Kinh tế Hạ tầng các quận, huyện.

 

       Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là từ cuối tháng 4, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hầu hết các lĩnh vực, nhờ các giải pháp ứng phó kịp thời, đồng bộ, linh hoạt sáng tạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Ngành Công Thương đã đạt được kết quả khá tích cực trong năm 2021: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố 10 tháng/2021 ước tăng 19,22% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2021 tăng 18,5% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra... Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn thành phố 10 tháng/2021 ước đạt 465.287 tỷ đồng, tăng 21,56% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2021 đạt 587.730,9 tỷ đồng, tăng 22,85% so với cùng kỳ, đạt 101,67% kế hoạch năm.

       Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Trên địa bàn thành phố 10 tháng/2021 ước đạt 125.887,9 tỷ đồng, tăng 7,29% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2021 đạt 154.700 tỷ đồng, tăng 7,58% so với cùng kỳ, đạt 96,32% kế hoạch năm. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 127.818 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ, một số quận, huyện có mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ như: quận Kiến An tăng 23,23%, quận Hồng Bàng tăng 22,32%, quận Lê Chân tăng 19,74%, huyện Tiên Lãng tăng 17,55%, quận Hải An tăng 16,42%, huyện An Dương tăng 15,42%...

       Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố 10 tháng/2021 ước đạt 20.843,2 triệu USD, tăng 25,69% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2021 đạt 25.112 triệu USD, tăng 23,19% so với cùng kỳ, đạt 112,32% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn thành phố 10 tháng/2021 ước đạt 20.170 triệu USD, tăng 27,85% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2021 đạt 24.372 triệu USD, tăng 19,67% so với cùng kỳ, đạt 117,11% kế hoạch năm.

 

Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng  Bùi Quang Hải phát biểu tại Hội nghị

       Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và bàn giải pháp phát triển ngành công thương trên địa bàn những tháng cuối năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; các phòng chuyên môn của Sở đã giải đáp cụ thể các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc của các quận, huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đồng thời sẽ có báo cáo đề xuất, kiến nghị với Bộ Công Thương, UBND thành phố với những nội dung vượt thẩm quyền cần xin ý kiến chỉ đạo.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng nhấn mạnh các hoạt động phối hợp giữa Sở Công Thương và các quận huyện trong các mặt công tác như phát triển công nghiệp, TTCN, cụm công nghiệp, phát triển hạ tầng thương mại, công tác quản lý điện, chợ, an toàn thực phẩm, hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, công tác cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng phong tỏa cách ly y tế do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố… đã phát huy hiệu quả, đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

       Tuy nhiên, công tác phát triển các cụm công nghiệp, công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn triển khai còn chậm so với tiến độ đề ra; việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ còn hạn chế. Một số điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp chưa được xử lý dứt điểm…

       Để hoàn thành nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021, đồng chí Giám đốc đề nghị các địa phương tập trung ngay các giải pháp phục hồi ngành Công Thương, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể. Cụ thể là tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp trong công tác cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân theo phương án 4 tại chỗ phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn thành phố; Rà soát Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Tổ chức thực hiện chương trình Khuyến công giai đoạn 2021 – 2025. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, kịp thời, ổn định cho các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035. Đánh giá tiêu chí điện đối với 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng và triển khai: Kế hoạch bình ổn thị trường; Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch; Tháng Khuyến mại Hải; Nhân rộng mô hình điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt” trên địa bàn thành phố. Triển khai công tác  chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Hướng dẫn chủ đầu tư, UBND các quận, huyện đầu tư phát triển hạ tầng thương mại. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn thành phố. Phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu nhằm khai thác lợi thế từ các FTA mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Xây dựng và triển khai kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2022.