Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 24/11/2021 03:08

PHỤ LỤC 22112021 THÔNG TIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN CÔNG BỐ HỢP QUY CHO SẢN PHẨM DỆT MAY

PHỤ LỤC 22112021

THÔNG TIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG BỐ HỢP QUY CHO SẢN PHẨM DỆT MAY

 

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Sản phẩm dệt may

Số bản công bố hợp quy

Số Giấy chứng nhận hợp quy

1

Công ty TNHH XNK và phát triển Phú Thịnh Hưng

Xóm Đình (tại nhà ông Nguyễn Văn Vĩnh), xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100015668989/0100107772-002

ngày 23/10/2021

21C02QQV01416 ngày 12/10/2021

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/11200013609622/0100107772-002

ngày 23/10/2021

21C02QQV01029 ngày 12/10/2021

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100015724670/0100107772-002

ngày 23/10/2021

21C02QQV01433 ngày 14/10/2021

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/11210001600309/0100107772-002

ngày 29/10/2021

21C02QQV01481 ngày 29/10/2021

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100015945689/0100107772-002

ngày 29/10/2021

21C02QQV01471 ngày 29/10/2021

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100016105501/0100107772-002

ngày 06/11/2021

21C02QQV01504 ngày 06/11/2021

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100016203069/0100107772-002

ngày 06/11/2021

21C02QQV01518 ngày 06/11/2021

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100016385627/0100107772-002

ngày 13/11/2021

21C02QQV01533 ngày 13/11/2021

2

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Vận tải Phúc Hưng

Số 139/193 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng

Khăn lau chùi

0201252279/PH-0001/0100107772-001 ngày 06/10/2021

21A01QQV00277-01 ngày 30/9/2021

3

Công ty CP Hùng Thắng Thành

Số 181/38/193 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng

Khẩu trang kháng khuẩn

0201641003/HTT/0108143974 ngày 11/10/2021

TQC.5.2797.1 ngày 23/8/2021