Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 23/06/2021 16:05

PHỤ LỤC 21062021 THÔNG TIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN CÔNG BỐ HỢP QUY CHO SẢN PHẨM DỆT MAY

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Sản phẩm dệt may

Số bản công bố

1

Công ty TNHH XNK và phát triển Phú Thịnh Hưng

Xóm Đình (tại nhà ông Nguyễn Văn Vĩnh), xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc; Vải dệt thoi, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/11200008919881/0100107772-002

ngày 19/01/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/11200011357951/0100107772-002

ngày 27/04/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100011488768/0100107772-002

ngày 27/04/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

 

 

0201977726/112100012679079/0100107772-002

ngày 09/6/2021

 

Phụ kiện may mặc: ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201977726/112100012812710/0100107772-002

ngày 16/6/2021

 

Các tin cũ hơn