Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/12/2019 10:38

Ngành Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 26/12, Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Cục, Vụ (Bộ Công Thương) và đại diện lãnh đạo sở, ngành đơn vị liên quan.

Năm 2019, dưới sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố  và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hải Phòng đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp điều hành được giao. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2019 tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, các chỉ tiêu của ngành tăng trưởng ở mức khá cao so với năm 2018, góp phần vào mức tăng trưởng chung của toàn thành phố: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 24,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 14,95%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15.769 triệu USD, ước tăng 92,51%.


Đồng chí Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng

Công nghiệp thành phố tiếp tục phát triển mạnh, theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường; giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế thành phố, khẳng định vị trí trung tâm công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao của cả nước. Hoạt động thương mại nội địa phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; Hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics phát triển khá nhanh, khai thác và phát huy vai trò cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc.


Toàn cảnh Hội nghị

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương được tập trung chỉ đạo, đạt được những chuyển biến tích cực: trong công tác quản lý cụm công nghiệp, năm 2019 đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thành lập 01 CCN và đang xem xét hoàn thiện các thủ tục thành lập, bổ sung quy hoạch 06 CCN; đã chủ động phối hợp tốt với các doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ, siêu thị; kịp thời thông báo cho doanh nghiệp những thông tin thị trường, những quy định mới trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tổ chức điều hành cung ứng điện hợp lý, đảm bảo đủ công suất cấp điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân thành phố. Công tác cân đối cung cầu thị trường hàng hóa nói chung và thị trường các mặt hàng thiết yếu nói riêng được bảo đảm. Công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư và tiếp dân được chú trọng. Các thủ tục hành chính được giải quyết trước, đúng thời gian theo giấy hẹn.

Năm 2020, Sở Công Thương đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung một số nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ Công Thương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho ngành Công Thương trong năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện các các Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp, thương mại Hải Phòng, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng.

Rà soát, hoàn thiện và triển khai Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp thành phố Hải Phòng, trong đó, tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mũi nhọn, công nghiệp biển; điện tử tin học; công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn. Duy trì và phát triển các ngành công nghiệp truyền thống, có lợi thế; Khuyến khích thu hút các dự án đầu tư phát triển sản phẩm mới.

Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, các chương trình, đề án để tạo điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại thành phố: phát triển các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp.

Phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, trong đó, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN: Đò Nống, Làng nghề cơ khí và Đúc Thủy Nguyên, Giang Biên, Chiến Thắng. Phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế trong xây dựng và phát triển các KKT, KCN…

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng; theo dõi tình hình cung ứng điện đảm bảo cấp điện cho cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn thành phố, đặc biệt là cấp điện cho các dự án trọng điểm.

Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về công thương.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công chức ngành Công Thương, đặc biệt là của Sở Công Thương trong năm 2019. Sự nỗ lực của ngành Công Thương đã đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của thành phố trên mọi lĩnh vực, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố đạt 16,5% cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước (ước đạt 6,8%). Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu Sở Công Thương khắc phục một số hạn chế còn tồn tại. Để thực hiện tốt nhiện vụ được giao, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu ngành Công Thương cần đổi mới, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2020. Ổn định cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Sở Công Thương; nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ thành phố giao; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tập trung triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về phát triển công nghiệp và thương mại; triển khai thực hiện các Quy hoạch ngành, đặc biệt là Quy hoạch phát triển điện lực; quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tích cực, chủ động đề xuất xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc gia và thành lập Khu Thương mại tự do trên địa bàn thành phố; hoàn thành các Đề án trình HĐND thành phố thông qua đúng hạn, đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, thương mại gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có năng suất, giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao, sử dụng công nghệ sạch; đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; coi trọng phát triển mạnh thị trường trong nước; tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại hiện đại. Tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn thị trường. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi của người tiêu dùng.

Các tin cũ hơn