Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 21/09/2022 11:00

Mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn
thành phố.

Sở Công Thương nhận được Công văn số 2413/SNN-VPĐPNTM ngày 05/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Theo đó, sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng được diễn ra từ ngày 07/10/2022 đến ngày 11/10/2022 tại Trung tâm Thành phố sáng tạo Mailland Hanoi City (khu dô thị Splendora Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) với quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn.

Sở Công Thương thông báo và đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng nêu trên.

(Chi tiết theo nội dung Công văn sổ 2413/SNN-VPĐPNTM ngày 05/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được gửi kèm theo).