Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 24/10/2022 10:00

Mời tham dự Hội thảo “Phòng vệ thương mại và chống gian lận xuất xứ đối với thị trường Hoa Kỳ”

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành thành phố;

  • Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
  • Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  • VcCi Hải Phòng.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về Hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2022, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại và Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ - Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Phòng vệ thương mại và chống gian lận xuất xứ đối với thị trường Hoa Kỳ” (Nội dung chi tiết chương trình kèm theo).

  • Thời gian: Thứ ba, ngày 01 tháng 11 năm 2022.
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (Số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Để công tác tuyên truyền, tập huấn đạt hiệu quả cao, Sở Công Thương đề nghị:

  1. Quý Cơ quan/ Đơn vị cử đại diện tham dự Hội thảo để nắm bắt thêm thông tin về lĩnh vực phòng vệ thương mại, cũng như cách thức xử lý khi gặp phải các vụ kiện phòng vệ thương mại, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và của các ngành sản xuất, xuất khẩu.

Đăng ký tham dự trước ngày 30/10/2022 theo một trong các cách thức

sau:

- Qua đường link điện tử: http://bit.ly/PVTM-HoaKy

 

- Qua thư điện tử: gửi Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu) tới địa chỉ email: sct.qldthtqt@gmail.com.

  1. Các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh & truyền hình Hải Phòng, VCCI Hải Phòng phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự Hội thảo nêu trên.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3951056 / 0913 066 843/ 0968 816 056; Email: sct.qldthtqt@gmail.com./.