Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 29/11/2022 13:57

Hưởng ứng “Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022”.

            Kính gửi:

                              - Cộng đồng doanh nghiệp thành phố;

                              - Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Quyết định số 2417/QĐ-BCT ngày 22/11/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022”, với mục tiêu truyền thông đến người dân, doanh nghiệp biết về các chính sách, chương trình của Chính phủ về phát triển thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam; đẩy mạnh triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng, chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường trực tuyến, thúc đẩy người tiêu dùng trong việc nhận biết và sử dụng các sản phẩm chính hãng, đặc biệt chú trọng hỗ trợ các sản phẩm có xuất xứ tại Việt Nam; thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thương mại điện tử như: thanh toán trực tuyến, chuyển phát thông minh, tiếp thị liên kết, các nền tảng mạng xã hội, … nhằm giúp doanh nghiệp sản xuất, phân phối, dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử, tăng trưởng doanh số và phát triển bền vững.

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố hưởng ứng triển khai các hoạt động của Chương trình “Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022”, cụ thể như sau:

  1. Thời gian:
  • Tuần Lễ Thương mại điện tử quốc gia: từ ngày 28 tháng 11 năm 2022 đến ngày 04 tháng 12 năm 2022
  • 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022: từ 0 giờ thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2022 đến 12 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2022.
  1. Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, thương nhân theo quy định của pháp luật.
  2. Hạn mức tối đa giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).
  3. Hình thức tham gia, hưởng ứng:
  • Gắn logo của Chương trình tại đơn vị và trên website của đơn vị theo địa chỉ: bit.ly/TMĐT-OnlineFriday2022   và mã QR Code: 

          Sử dụng mã MUASAMVIETNAM để triển khai các chương trình khuyến mại trên địa bàn của đơn vị.

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố hưởng ứng, tham gia “Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022”.

Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ:

Sở Công Thương Hải Phòng, Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế, Người liên hệ: Nguyễn Hải Hà, SĐT: 0984.944.099, Email: sct.qldthtqt@gmail.com.

(Gửi kèm theo Công văn này: Quyết định số 2417/QĐ-BCT ngày 22/11/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022”)

          Trân trọng./.