Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 19/03/2021 15:58

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 Khối các cơ quan quản lý kinh tế thành phố

Ngày 19/3/2021 tại Ngân hàng nhà nước đơn vị trưởng Khối thi đua Khối các cơ quan quản lý kinh tế đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân, phó chủ tich thường trực UBND thành phố, Ban thi đua khen thưởng thành phố cùng 11 sở ngành trong Khối kinh tế thành phố.

 

Tại Hội nghị đồng chí Lê Anh Quân đã biểu dương các đơn vị có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2020, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao trong năm 2021.