Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 17/12/2020 10:06

Hội nghị Tổng kết Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Chiều 11/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 , ông Nguyễn Đức Thọ ,Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì; tham dự hội nghị, về phía Bộ Công Thương có ông Dương Quốc Trịnh, Phó Cục trưởng cục Công Thương địa phương; đại biểu các sở, ban, ngành thành phố; đại biểu Ủy ban nhân dân các huyện, tổ chức hiệp hội ngành nghề và cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội nghị: 

 

 


Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị


Đại biểu Bộ Công Thương, Phó Cục trưởng cục Công Thương địa phương phát biểu tại Hội nghị


Phó Giám đốc sở Hải Phòng báo cáo tình hình công tác Khuyến công giai đoạn 2016-2020


Đại diện doanh nghiệp tham luận tại Hội nghị

Giám đốc Sở Công Thương tiếp thu ý kiến tại Hội nghị