Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 18/06/2020 08:29

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Công Thương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 Sáng 9/6, Đảng bộ Cơ quan Sở Công Thương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố dự và chỉ đạo Đại hội.

            Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Công Thương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025

            Sáng 9/6, Đảng bộ Cơ quan Sở Công Thương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố dự và chỉ đạo Đại hội.

   Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Sở đã hoàn thành 08/10 chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở lần thứ II đề ra. Hoàn thành vượt mức 02/02 chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV giao cho ngành công thương. Công nghiệp thành phố có bước chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao. Dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu phát triển nhanh, khai thác và phát huy vai trò cửa chính ra biển của miền Bắc. Hoạt động thương mại nội địa phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương có nhiều chuyển biến tích cực; Đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn.

            Việc học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, luôn gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy để tổ chức thực hiện, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy tiếp tục được đổi mới, đầu nhiệm kỳ đã sớm xây dựng Quy chế làm việc của các cấp ủy Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cấp ủy và chính quyền, qua đó từng bước khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

   Từ đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Sở Công Thương tán thành phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ cơ quan Sở Công Thương kiên định mục tiêu xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp cho thành phố góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia vào năm 2025. Đảng bộ phấn đấu lãnh đạo đơn vị (1) Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của ngành, các Đề án, chương trình được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm và trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Phấn đấu 100% cán bộ công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; (3) Kết nạp từ 08 đến 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, không có đảng viên bị thi hành kỷ luật; (4) 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 15% - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu 100% Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 20%; (5) Đảng bộ cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hàng năm đạt vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, bảo đảm các tiêu chuẩn, quy định./.

Các tin cũ hơn