Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/12/2020 03:47

Công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương tham gia hiến máu nhân đạo năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương Hải Phòng về việc triển khai Kế hoạch số 285/KH-BCH ngày 15/12/2020 của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện các Sở, ngành, đoàn thể năm 2020. Công đoàn ngành Công Thương phối hợp với

Sở Công Thương vận động công chức, viên chức, người lao động trong ngành tình nguyện tham gia hiến máunhân đạo do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức.

 

Ngày hội hiến máu được tổ chức sáng ngày 26/12/2020 tại số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Các đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đã đồng hành với thông điệp “Máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu”, qua đó góp phần nhỏ bé khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng hiện nay.

 

 

Hoạt động tham gia hiến máu tình nguyện của công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương Hải Phòng là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mang đậm tính nhân đạo và nhân văn trong cộng đồng.