Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 20/05/2020 07:57

Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Bộ Công Thương sẽ tổ chức các Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA, gồm 03 khóa tập huấn với nội dung và đối tượng như sau:

1. Khóa tập tuấn về cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA:

- Đối tượng: Dành cho các cán bộ làm việc tại cơ quan liên quan đến việc cấp phép dịch vụ - đầu tư của các tỉnh, thành phố, các công ty tư vấn luật hoặc các đối tượng quan tâm khác.

- Thời gian: Tháng 5/2020 (đăng ký trước ngày 20/5/2020)

- Hình thức: xem video và tài liệu hướng dẫn, trao đổi trực tuyến với chuyên gia và trả lời các câu hỏi đánh giá.

- Cán bộ phụ trách: Anh Lê Đức Ngọc (ngocld@moit.gov.vn và Anh Đào Quý Phương (phuongdq@moit.gov.vn. Điện thoại: 024.2220.5415.

2. Khóa tập tuấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU:

- Đối tượng: Dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác.

- Thời gian: Tháng 5-6/2020 (đăng ký trước ngày 26/5/2020)

- Hình thức: xem video và tài liệu hướng dẫn, trao đổi trực tuyến với chuyên gia và trả lời các câu hỏi đánh giá.

- Cán bộ phụ trách: Chị Trần Hồng Vân (vantrh@moit.gov.vn) và chị Hồ Ngọc Linh (linhhn@moit.gov.vn). Điện thoại: 024.22205420.

3. Khóa tập tuấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA:

- Đối tượng: Dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác.

- Thời gian: Tháng 5-6/2020 (đăng ký trước ngày 03/6/2020)

- Hình thức: xem video và tài liệu hướng dẫn, trao đổi trực tuyến với chuyên gia và trả lời các câu hỏi đánh giá.

- Cán bộ phụ trách: Chị Hồ Ngọc Linh (linhhn@moit.gov.vn) và Chị Phạm Thị Hồng Thư (thupth@moit.gov.vn). Điện thoại: 024.22202245.

4. Cách thức Đăng ký tham dự:

Đối tượng quan tâm có thể truy cập vào đường link sau https://bit.ly/evftađiền đầy đủ thông tin để đăng ký tham dự.

Sở Công Thương sao gửi Công văn số 3468/BCT-ĐB ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương và các tài liệu về khóa học (đính kèm), đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai đến các đơn vị có liên quan đăng ký tham gia các khóa tập huấn.

Trân trọng./.

Công văn phụ lục đính kèm: 1066-sct-qldthtqt.pdf


Các tin cũ hơn