Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 23/11/2021 11:17

Chiến dịch tìm hiểu, tuyên truyên về Truyền thống ngành Công Thương

Hơn 70 năm qua, ngành Công Thương đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, đặc biệt trong công cuộc phát triển kinh tế. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, ngành Công Thương đều để lại những dấu ấn thành tựu, những giá trị truyền thống tốt đẹp. Đóng góp trong quá trình phát triển vẻ vang của ngành Công Thương là sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ người lao động toàn Ngành.

Nhằm giới thiệu về lịch sử phát triển và vai trò của ngành Công Thương trong quá trình cách mạng của dân tộc, Bộ Công Thương tổ chức Chiến dịch tìm hiểu, tuyên truyền về Truyền thống ngành Công Thương, Tạp chí Công Thương được giao triển khai thực hiện. Chiến dịch đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, tạo động lực thúc đẩy người lao động toàn ngành Công Thương nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Ngành.

Được khởi động từ tháng 11/2021 với nhiều hoạt động, nội dung ý nghĩa, chiến dịch bao gồm các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu về những giá trị, truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ của ngành Công Thương vun đắp, xây dựng và áp dụng trong quá trình phát triển, giới thiệu về những kết quả đổi mới, sáng tạo, những đóng góp tích cực của các đơn vị ngành Công Thương trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Hình thức tổ chức thông qua 3 hoạt động trực tuyến: Bình chọn ảnh về Truyền thống ngành Công Thương; Cuộc thi viết về Truyền thống ngành Công Thương; Trắc nghiệm trực tuyến về Truyền thống ngành Công Thương và các hoạt động truyền thông trên các kênh truyền thông đại chúng. Đối tượng tham gia các cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Công Thương, những người viết báo, nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên (trừ thành viên của Ban Tổ chức và Ban giám khảo). 

Với 8 vòng bình chọn Tuần và 36 giải thưởng, các hoạt động được bắt đầu triển khai trong tháng 11 năm 2021, 3 vòng thi với 22 giải chung cuộc lần lượt được tổ chức trong tháng 12 năm 2021. Tổng giá trị các giải thưởng lên tới 100 triệu đồng sẽ được trao cho các cá nhân tham gia sớm nhất, có những tác phẩm đạt điểm cao nhất, được nhiều người bình chọn nhất trong các vòng thi Tuần; thi Chung Cuộc. 

Danh sách những người đạt giải trong các vòng thi tuần, chung cuộc được công bố rộng rãi trên kênh Fanpage: Truyền thống, lịch sử ngành Công Thương. Lễ trao giải Chung cuộc sẽ được tổ chức nhân dịp khánh thành Phòng Truyền Thống ngành Công Thương.

Các kênh thông tin chính thức tham gia các hoạt động gồm: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương; Cổng Thông tin Công đoàn Công Thương Việt Nam; Tạp chí Công Thương điện tử; Trang Fanpage: Truyền thống, lịch sử ngành Công Thương.

Chiến dịch tìm hiểu, tuyên truyền về Truyền thống ngành Công Thương hy vọng sẽ thu hút sự tham gia đông đảo của người dân cả nước, từ đó, lan tỏa những dấu ấn, những giá trị, truyền thống tốt đẹp của ngành Công Thương đến toàn xã hội.

  • Các hoạt động chính của Chiến dịch tìm hiểu, tuyên truyên về Truyền thống ngành Công Thương

- Bình chọn ảnh về Truyền thống ngành Công Thương: 

+ Nội dung tham gia: Các tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh chân thực nét đẹp của Người Công Thương trong quá trình lao động, cống hiến, những thành tựu nổi bật của Ngành Công Thương trong sự nghiệp phát triển đất nước. 

+ Thời gian tổ chức từ ngày 01/11/2021 đến ngày 26/12/2021: Thời gian nhận ảnh dự thi từ ngày 01/11/2021đến hết ngày 01/12/2021; Bắt đầu bình chọn ảnh từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/12/2021. 

- Cuộc thi viết về Truyền thống ngành Công Thương

+ Nội dung tham gia: Viết về truyền thống vẻ vang của Ngành và những kết quả đổi mới, phát triển của ngành Công Thương; Những điển hình tiêu biểu qua các thời kỳ phát triển...

+ Thời gian tổ chức từ ngày 01/11/2021 đến ngày 12/12/2021: Thời gian nhận bài tham dự từ ngày 01/11/2021 đến 01/12/2021; Thời gian bình chọn từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021. 

- Trắc nghiệm trực tuyến về Truyền thống ngành Công Thương: Tìm hiểu truyền thống vẻ vang, những dấu mốc quan trọng của Ngành.

+ Thời gian tổ chức: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 22/12/2021. Trong đó, các cuộc thi tuần diễn ra từ ngày 15/11/2021 đến 11/12/2021 và vòng thi chung cuộc từ ngày 13/12/2021 đến 18/12/2021.  

  • Các kênh tham gia Chiến dịch tìm hiểu, tuyên truyên về Truyền thống ngành Công Thương 

  • Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn

  • Cổng Thông tin Công đoàn Công Thương Việt Nam: vuit.org.vn

  • Tạp chí Công Thương điện tử: www.tapchicongthuong.vn

  • Trang Fanpage: Truyền thống, lịch sử ngành Công Thương

  • Thông tin liên hệ: Tạp chí Công Thương

  • Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  • Điện thoại:  0981791134

  • Email: lichsucongthuong@gmail.com