Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 25/10/2022 10:00

Các doanh nghiệp đã thực hiện công bố hợp quy sản phẩm dệt may 251022

TT

THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức công bố                   hợp quy

Tên sản phẩm

Số lượng

Số công bố hợp quy

Ngày/tháng/   năm                   công bố

1

Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phát triển Phú Thịnh Hưng

Địa chỉ: Xóm Đình (tại nhà ông Nguyễn Văn Vĩnh), xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

9.218 kg

0201977726/112100018346821/0100107772-002

29/6/2022

6.759 kg

0201977726/112200018471506/0100107772-002

01/7/2022

5.996 kg

0201977726/112200018648893/0100107772-002

11/7/2022

4.995 kg

0201977726/112200018870113/0100107772-002

15/7/2022

6.174 kg

0201977726/112200018954855/0100107772-002

21/7/2022

3.422 kg

0201977726/112200019115652/0100107772-002

26/7/2022

3.259 kg

0201977726/112200019048789/0100107772-002

26/7/2022

3771 kg

0201977726/112200019231873/0100107772-002

02/8/2022

4.043 kg

0201977726/112200019388351/0100107772-002

02/8/2022

4.044 kg

0201977726/112200019439889/0100107772-002

16/8/2022

5.893 kg

0201977726/112200019552198/0100107772-002

16/8/2022

4.986 kg

0201977726/112200019703729/0100107772-002

26/8/2022

4.141 kg

0201977726/112200019906650/0100107772-002

26/8/2022

5.859 kg

0201977726/112200020315632/0100107772-002

28/9/2022

2.193 kg

0201977726/112200020341568/0100107772-002

28/9/2022

8.452 kg

0201977726/112200020849347/0100107772-002

28/9/2022

5.479 kg

0201977726/112200020924958/0100107772-002

30/9/2022

1.965 kg

0201977726/112200020887690/0100107772-002

30/9/2022

7.767 kg

0201977726/112200021043289/0100107772-002

07/10/2022

2

Công ty CP thảm len Hàng Kênh

Địa chỉ: Đội 7 (tại nhà ông Vũ Văn Sơn), xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng

Thảm dệt

Chứng nhận theo phương thức 5

0201558210/SX03.2022/0105859046

22/3/2022

3

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Vận tải Phúc Hưng

Địa chỉ: Số 139/193 Văn Cao, phường Đăng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng

Khăn lau chùi (dạng cuộn, dạng gói)

10.000 gói (cho mỗi dạng)

0201252279/PH-2206/0100107772-001

21/7/2022

Các tin cũ hơn