image banner
Thông báo V/v thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Dooone Tech Co.,Ltd tại Hải Phòng

Kính gửi: Công ty Dooone Tech Co.,Ltd

                            

           Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông báo tới Công ty như sau:

           1. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty số 31-00083-01 do Sở Công Thương thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/01/2018, điều chỉnh lần 2 ngày 07/12/2021 đã hết hạn ngày 29/01/2023. Tuy nhiên đến nay, Công ty không thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép và cũng chưa thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Công ty theo như quy định của pháp luật.

           2. Căn cứ khoản 3 Điều 35 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện: “Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn”, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đề nghị Công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Công ty trước ngày 23/6/2023 (Hồ sơ chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện; trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP). Quá thời hạn nêu trên, trường hợp Công ty không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Sở Công Thương sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

           Chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; địa chỉ: Số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; người liên hệ Nguyễn Hải Hà, số điện thoại: 0984.944.099.

           Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement