Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 19/07/2021 11:00

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN UNION MARINE MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. TẠI HẢI PHÒNG

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN UNION MARINE MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Phòng 1502, tòa nhà Cát Bi Plaza, số 1 đường Lê Hồng Phong, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tên thương nhân nước ngoài: UNION MARINE MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD.

Địa chỉ thương nhân nước ngoài: 03 HarbourFront Place, #12-01 HarbourFront Tower 2, Singapore 099254.

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: ANURAG SHARMA

4. Số giấy phép: 31-00077-01

Ngày cấp lần đầu: ngày 16 tháng 8 năm 2016

Thời hạn của giấy phép: đến hết ngày 13/7/2026.

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương Hải Phòng

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

- Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường.

- Xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của UNION MARINE MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. tại Việt Nam.

6. Ngày gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Gia hạn lần đầu: ngày 14/7/2021.