Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 01/09/2021 16:24

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MINIM, INC. TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MINIM, INC. TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 47/384 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tên thương nhân nước ngoài: MINIM, INC.

Địa chỉ thương nhân nước ngoài: Hệ thống Tổng Công ty Prentice-Hall, Inc., số 32 Lookerman Square, Phòng L-100, Dover, Quận Kent, Delaware 19901, Hoa Kỳ.

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: SEAN PATRICK DOHERTY

4. Số giấy phép: 31-00094-01

Ngày cấp lần đầu: ngày 19 tháng 8 năm 2021

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương Hải Phòng

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

- Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường.

- Xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh (trong lĩnh vực sản xuất, bán buôn, bán lẻ các mặt hàng trong ngành công nghiệp điện tử) của MINIM, INC. tại Việt Nam.

6. Ngày cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Cấp lần đầu: ngày 19/8/2021.