Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 04/11/2021 09:26

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

- Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FIRST FOUNDATION (KH) LIMITED TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Phòng 818C, tầng 8, tòa nhà TD Business Center, Lô 20A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Tên thương nhân nước ngoài: FIRST FOUNDATION (KH) LIMITED

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài: Flat 2106-7 21/F Telford House

16 Wang Hoi Rd Kowloon Bay KL, Hong Kong, Trung Quốc.

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện: ZHU, YIFAN

- Quốc tịch: Trung Quốc

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: số 31-00087-01 do Sở Công Thương Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/02/2019.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để các tổ chức, cá nhân có các quyền lợi liên quan được biết./.