Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 07/06/2021 16:03

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPPON KAIJI KYOKAI TẠI HẢI PHÒNG

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPPON KAIJI KYOKAI TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà ACB, số 15 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

2. Tên thương nhân nước ngoài: CÔNG TY NIPPON KAIJI KYOKAI

Địa chỉ thương nhân nước ngoài: 4-7, Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8567, Japan

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: SHINJI KOBA

4. Số giấy phép: 31-00020-01

Ngày cấp lần đầu: ngày 26 tháng 6 năm 2002

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương Hải Phòng

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

- Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường.

- Xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của Công ty Nippon Kaiji Kyokai tại Việt Nam.

6. Ngày điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều chỉnh lần: 5, ngày 12/5/2021.

 

 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn