Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/12/2020 15:38

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Good Shine Development Limited tại Hải Phòng

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động

Văn phòng đại diện Good Shine Development Limited tại Hải Phòng

---

Căn cứ Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Xét hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Good Shine Development Limited tại Hải Phòng của Công ty Good Shine Development Limited,

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Good Shine Development Limited tại Hải Phòng, cụ thể như sau:

Tên thương nhân nước ngoài: GOOD SHINE DEVELOPMENT LIMITED

Quốc tịch: Trung Quốc

Địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài: Tầng 5, Wah Shing Centre, số 5, Fung Yip Street, Chai Wan, Hồng Kông

Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Good Shine Development Limited tại Hải Phòng

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: số 31-00088-01 do Sở Công Thương Hải Phòng cấp lần đầu ngày 03/5/2019.

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Phòng 812, tầng 8, tòa nhà TD Business Center, Lô 20A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: ông Pan Wen Liang

Lý do chấm dứt hoạt động: Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

Văn phòng đại diện Good Shine Development Limited tại Hải Phòng có trách nhiệm niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định; Công ty Good Shine Development Limited chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật./.