Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 05/02/2021 14:26

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Công ty eneos ocean shipmanagement tại hải phòng

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY ENEOS OCEAN SHIPMANAGEMENT TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Văn phòng Sholega, số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

2. Tên thương nhân nước ngoài: CÔNG TY TNHH ENEOS OCEAN SHIPMANAGEMENT

Địa chỉ thương nhân nước ngoài: 491B River Valley Road #18-01 Valley Point Singapore (248373)

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: YOSHIAKI TOMOI

4. Số giấy phép: 31-00006-01

Ngày cấp lần đầu: ngày 05 tháng 6 năm 2007

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương Hải Phòng

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

- Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường.

- Xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của CÔNG TY TNHH ENEOS OCEAN SHIPMANAGEMENT tại Việt Nam.

6. Ngày điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều chỉnh lần 4: ngày 21/01/2021.