Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/12/2020 15:13

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện CÔNG TY ALLIANCE FOOTWEAR S.L TẠI HẢI PHÒNG

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY ALLIANCE FOOTWEAR S.L TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 295 Phan Đăng Lưu, phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng.

2. Tên thương nhân nước ngoài: ALLIANCE FOOTWEAR, S.L

Địa chỉ thương nhân nước ngoài: Paseo de la Alameda, 45B 1-1, 46023 Valencia, Spain.

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

4. Số giấy phép: 31-00036-01

Ngày cấp lần đầu: ngày 07 tháng 7 năm 2008

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương Hải Phòng

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

- Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường.

- Xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của ALLIANCE FOOTWEAR, S.L tại Việt Nam.

6. Ngày điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều chỉnh lần 2: ngày 16/12/2020

Các tin cũ hơn