Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 10/01/2022 14:00

Về việc hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp Việt qua “Gian hàng trực tuyến” trên các sàn thương mại điện tử.

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu dùng đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam: Sendo, Voso, Tiki, Shopee, Lazada, Postmart,., triển khai xây dựng chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến” trên các sàn thương mại điện tử nhằm hỗ trợ các sản phẩm Việt được phân phối rộng rãi trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững trên nền tảng số.

Ngày 04/01/2021, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 08/SCT-QLĐT&HTQT về việc hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp Việt qua “Gian hàng trực tuyến” trên các sàn thương mại điện tử, theo đó hướng dẫn quy trình đưa sản phẩm của Doanh nghiệp thành phố lên các Gian hàng Việt trên.

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối hàng Việt trên địa bàn thành phố tiếp tục đăng ký “Gian hàng Việt trực tuyến” trên các sàn thương mại điện tử, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Việt ra thị trường nước ngoài qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thông tin cần trao đổi, hỗ trợ đề nghị liên hệ:

  • Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương:

Người liên hệ: Đỗ Trọng Vinh, SĐT: 0989.052.055,

Email: hangvietonline@moit. gov.vn.

  • Sở Công Thương Hải Phòng: Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế.

Người liên hệ: Nguyễn Hải Hà, SĐT: 0984.944.099,

Email: sct.qldthtqt@gmail. com.

  • Sở Thông tin và Truyền thông: Phòng Công nghệ thông tin.

Người liên hệ: Đỗ Văn Thành, SĐT: 0922.177.888,

Email: dovanthanh.7786@gmail.com./.