Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 23/09/2022 16:18

Thông tin về các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bản tự công bố sản phẩm lĩnh vực ATTP 23.09

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

  1.  

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂM ĐỨC PHÁT

Số 2B Trần Huy Liệu, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

THỰC PHẨM BỔ SUNG NESTLE MILO

14 / TÂM ĐỨC PHÁT / 2022

15/09/2022

Các tin cũ hơn