Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 18/08/2022 17:03

Thông tin về các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bản tự công bố sản phẩm lĩnh vực ATTP 18.08.22

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP

 

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

  1.  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH QUÂN

Số 268/16D Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

TRÀ OLONG MẬT ONG (OOLONG TEA HONEY BEVERAGE)

01/MQ/2022

09/08/2022