Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 16/08/2022 16:11

Thông tin về các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bản tự công bố sản phẩm lĩnh vực ATTP 16.08.22

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

  1.  

CÔNG TY TNHH 2YU

Số 606 tổ dân phố Ninh Hải 4, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Đậu Đỏ

 

06/2YU/2022

04/08/2022

  1.  

Thạch dừa

07/2YU/2022

04/08/2022

  1.  

Caramel (Siro đồ uống vị hoa quả)

01/2YU/2022

29/3/2022

  1.  

Bột kem béo thực vật (Bột pha trà sữa)

02/2YU/2022

29/3/2022

  1.  

Hồng trà

03/2YU/2022

04/4/2022

  1.  

Trà Nhài

05/2YU/2022

11/5/2022