Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 13/09/2022 15:28

Thông tin về các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bản tự công bố sản phẩm lĩnh vực ATTP 13.09.22

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

  1.  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH AN

Số nhà 32 khu phố Đẩu Phượng 3, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Nước hồng sâm Bori Goryeo Jin Red Ginseng Gold

01/KLA/2022

19/07/2022