Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 25/10/2022 09:00

Thông tin về các tổ chức, cá nhân đã thực hiện bản tự công bố sản phẩm lĩnh vực ATTP 102522

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

1

Công ty TNHH Vu An Foods

Số 14/29 Nguyễn Chuyên Mỹ, thị trấn An Lão, Huyện An Lão, TP Hải Phòng

Hạnh nhân lát Nuts

2022/VAF/198

20/09/2022

2

Dầu hạnh nhân Extra Virgin hữu cơ Bioterra

2022/VAF/199

20/09/2022

3

Bơ hạnh nhân hữu cơ Bioterra

2022/VAF/200

20/09/2022

4

Giấm táo Tonic Barnes Naturals

2022/VAF/201

20/09/2022

5

Giấm táo mật ong Manuka Barnes Naturals

2022/VAF/202

20/09/2022

6

HTX Nông trại vui vẻ

Số 11 ngõ 121 phố Phương Lung, tổ 7, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng

Phượng Cháy

01/LM/2022

05/10/2022

7

Công ty TNHH Moocos Việt Nam

Thôn Văn Xá (nhà bà Nguyễn Thị Kim Anh), xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng

Dầu gấc ép lạnh

12/MOOCOS/2022

12/10/2022

8

Sữa gấc lên men gâmilk (Fermented Gac Milk)

13/MOOCOS/2022

18/10/2022