Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 03/12/2021 15:00

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP (2. 03.12.21)

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP

 

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

Đề nghị sửa đổi, bổ sung/ Ghi chú

1

Công ty TNHH XNK Khảnh Chi

Số 8/63 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Trà ổi (Guava Tea Orihiro)

06/KHANHCHI/2021

25/6/2021

Hàm lượng Pb theo công bố là 0,5 nhưng kiểm nghiệm lại là 0,98 vượt chỉ tiêu công bố

2

Công ty TNHH Tiếp vận Hải cảng

Số 558 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Kẹo hạt đậu vị trái cây

01/TVHC/2021

26/3/2021

1.Trong bản công bố có công bố chỉ tiêu Ochratoxin A,
nhưng tại phiếu kết quả kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này
2. Nhãn dự thảo ghi sai số công bố (ngoài ghi 01 trong ghi 04)

3

Hợp tác xã rượu Đế Vương - Ngũ Đoan

Thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Rượu Đế Vương

01/2021/ĐV

31/5/2021

Số công bố không đúng với NĐ 15 (số công bố/tên đơn vị công bố/ năm); đã có chữ ký nhưng không có đóng dấu

 1.  

Hợp tác xã rượu Đế Vương - Ngũ Đoan

Thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Rượu sữa lúa

02/2021/ĐV

10/4/2021

Số công bố không đúng theo quy định tại NĐ số 15 (số công bố/tên đơn vị công bố/ năm)

 1.  

Hợp tác xã rượu Đế Vương - Ngũ Đoan

Thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Rượu Dứa Ông

03/2021/ĐV

10/4/2021

Số công bố không đúng theo quy định tại NĐ số 15 (số công bố/tên đơn vị công bố/ năm)

 1.  

Công ty CP Thương mại và dịch vụ Hoàng Phương

Manhattan 05-09 Khu đô thị Vinhomes Imperia số 01 đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Rượu vang đỏ Imbuko Iswithi Pinotage

70/HPCP/2020

29/12/2020

Công bố ngày 29/12/2020, phiếu kiểm nghiệm lại là 04/1/2021, công bố chỉ tiêu SO2 nhưng phiếu kết quả kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này.

 1.  

Rượu vang đỏ Imbuko Cabernet Sauvignon

71/HPCP/2020

29/12/2020

Công bố ngày 29/12/2020, phiếu kiểm nghiệm lại là 04/1/2021, công bố chỉ tiêu SO2 nhưng phiếu kết quả kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này.

 1.  

Rượu vang đỏ Imbuko Merlot

72/HPCP/2020

29/12/2020

Công bố ngày 29/12/2020, phiếu kiểm nghiệm lại là 04/1/2021, công bố chỉ tiêu SO2 nhưng phiếu kết quả kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này.

 1.  

Rượu vang trắng Imbuko Sauvignon Blanc

73/HPCP/2020

29/12/2020

1. Công bố ngày 29/12/2020, phiếu kiểm nghiệm lại là 04/1/2021, công bố chỉ tiêu SO2 nhưng phiếu kết quả kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này.
2. Tên sản phẩm trùng với sản phẩm có số công bố 90/HPIBK/2021 ngày 22/7/2021

 1.  

Rượu vang đỏ Chateau Tertre de Courban AOC Bordeaux Superieur

74/HPCP/2020

29/12/2020

Công bố ngày 29/12/2020, phiếu kiểm nghiệm lại là 04/1/2021, công bố chỉ tiêu SO2 nhưng phiếu kết quả kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này.

 1.  

Rượu vang trắng 1568 Sauvignon Blanc

75/HPCP/2020

29/12/2020

Công bố ngày 29/12/2020, phiếu kiểm nghiệm lại là 04/1/2021, công bố chỉ tiêu SO2 nhưng phiếu kết quả kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này.

 1.  

Rượu vang đỏ Lanzerac Cabernet Sauvignon

76/HPCP/2020

29/12/2020

Công bố ngày 29/12/2020, phiếu kiểm nghiệm lại là 04/1/2021, công bố chỉ tiêu SO2 nhưng phiếu kết quả kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này.

 1.  

Rượu vang đỏ Lanzerac Pionier Pinotage

77/HPCP/2020

29/12/2020

Công bố ngày 29/12/2020, phiếu kiểm nghiệm lại là 04/1/2021, công bố chỉ tiêu SO2 nhưng phiếu KQ kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này.

 1.  

Rượu vang trắng Dr Zenzen Muller-Thurgau Q.b.A feinherb

78/HPCP/2020

29/12/2020

Công bố ngày 29/12/2020, phiếu kiểm nghiệm lại là 04/1/2021, công bố chỉ tiêu SO2 nhưng phiếu Kết quả kiểm nghiệm lại không có chỉ tiêu này.

 1.  

Rượu vang đỏ Gransole Primtivo Salento IGP

82/HPDV/2021

24/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Ottantotto 88 Primitivo Salento IGP

83/HPDV/2021

24/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Sule Mare Ientu Primitivo Salento IGP

84/HPDV/2021

24/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Lu Mare Vino Rosso

85/HPDV/2021

24/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Bacchus Vino Rosso

86/HPDV/2021

24/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Barrel Selection No.008 Pinotage

87/HPIBK/2021

22/7/2021

Ngày công bố trước ngày trả phiểu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày công bố lại chính là ngày đưa mẫu đi kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang trắng Barrel Selection No.008 Chenin Blanc

88/HPIBK/2021

22/7/2021

Ngày công bố trước ngày trả phiểu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày công bố lại chính là ngày đưa mẫu đi kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang trắng Imbuko Chenin Blanc

89/HPIBK/2021

22/7/2021

Ngày công bố trước ngày trả phiểu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày công bố lại chính là ngày đưa mẫu đi kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang trắng Imbuko Sauvignon Blanc

90/HPIBK/2021

22/7/2021

1. Ngày công bố trước ngày trả phiểu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày công bố lại chính là ngày đưa mẫu đi kiểm nghiệm
2. Tên sản phẩm trùng với tên của bản tự công bố số 73/HPCP/2020 ngày 29/12/2020

 1.  

Hợp tác xã nông trại 3A

Thôn Đại Đồng, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Rượu an toàn 3A

01/3A/2021

08/1/2021

Chưa đóng dầu của cơ sở

 1.  

Cơ sở bánh mứt Tâm Hiệp (HKD Nguyễn Thị Tự Quyết)

Số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Mứt tết Tâm Hiệp

03/TH/2021

05/1/2021

Đơn vị tính của bảng chi tiêu VSV toàn bộ là VK/g tuy nhiên trên phiếu kết quả kiểm nghiệm lại là CFU/g, MPN/g

 1.  

Công ty TNHH H.T.STAR

Số 9/67 Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Rượu vang đỏ New Roads IP Mendoza

65/HTCB/2020

20/1/2021

Số công bố không đúng với NĐ 15 (ngày công bố là năm 2021, nhưng số công bố lại là năm 2020); trong bản tự công bố có chỉ tiêu SO2 nhưng trong phiếu kết quả  kiểm nghiệm không có chỉ tiêu này

 1.  

Rượu vang đỏ Tripantu Red Blend

65/HTTS/2021

20/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang đỏ Tripantu Carmenere

66/HTTS/2021

20/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang đỏ Capone Cabernet Sauvignon

67/HTTS/2021

20/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang đỏ Capone Red Blend

68/HTTS/2021

20/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang trắng Capone Sauvignon Blanc

69/HTTS/2021

20/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang đỏ Capone Reserve

70/HTTS/2021

20/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang trắng Capone Reserve Chardonnay

71/HTTS/2021

20/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang đỏ Capone Grand Reserve

72/HTTS/2021

20/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang đỏ Capone Premium

73/HTTS/2021

20/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang đỏ Duchesse De Berry Bordeaux AOC

78/HTCGM/2021

17/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Chateau Talmont Bordeaux AOC

79/HTCGM/2021

17/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Chateau Cardinald de Viaud Grand Vin de Bordeaux

80/HTCGM/2021

17/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Chateau Haut Ballet Grand Vin de Bordeaux

81/HTCGM/2021

17/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm;
Tên sản phẩm viết thừa chữ "Bordeaux"

 1.  

Rượu vang đỏ La Rose Pauillac

82/HTCGM/2021

17/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Chateau Les Trois Manoirs

82/HTCGM/2021

17/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Clos Margalaine

83/HTCGM/2021

17/6/2021

Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Rượu vang đỏ Guava Hill Gran Reserva Syrah

85/HTVA/2021

05/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Rượu vang đỏ Guava Hill Premium Syrah

86/HTVA/2021

05/7/2021

Ngày công bố trước ngày trên phiếu kết quả kiểm nghiệm; thậm chí ngày nhận mẫu kiểm nghiệm còn sau cả ngày công bố

 1.  

Công ty TNHH MTV Thương mại Roza

Số 8/326 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Sữa chua truyền thống Bulagari - Sữa chua uống không đường

01/ROZA/2021

24/2/2021

không công bố theo QCVN 5-5:2010/BYT; chỉ tiêu Protein không đạt QCNV 5-5:2010/BYT; đơn vị tính của công bố và đơn vị tính trong phiếu kết quả kiểm nghiệm không khớp nhau

 1.  

HKD Nguyễn Thanh Bình (cơ sở sản xuất Giò chay Thanh Bình)

Thôn Lê Lác 1, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Giò Chay Phúc Lạc

01/TB/2021

23/4/2021

Chủ cơ sở chưa ký tên

 1.  

Công ty CP xuất nhập khẩu và vận tải Hải Anh

Số 62 Vĩnh Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Bộ đĩa Nachtmann Bossa Nova Schalen

01/HAIRANH/2021

16/5/2021

Không thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương, đề nghị chuyển qua Sở Y tế

 1.  

Bộ cốc Nachtmann Noblesse Becher

02/HAIRANH/2021

16/5/2021

Không thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương, đề nghị chuyển qua Sở Y tế

 1.  

Bộ cốc Nachtmann Bossa Nova Barware

02/HAIRANH/2021

16/5/2021

Không thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương, đề nghị chuyển qua Sở Y tế

 1.  

Bộ cốc Nachtmann Highland Becher Square

03/HAIRANH/2021

16/5/2021

Không thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương, đề nghị chuyển qua Sở Y tế

 1.  

Công ty CP bao bì Hải Hà

Số 135/109 đường Trường Chinh, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Cốc nhựa

01/HAIHA/2021

08/4/2021

Không thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương, đề nghị chuyển qua Sở Y tế

 1.  

Nắp cốc nhựa

02/HAIHA/2021

08/4/2021

Không thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương, đề nghị chuyển qua Sở Y tế

 1.  

Công ty TNNH Moocos Việt Nam

Thôn Văn Xá (nhà bà Nguyễn Thị Kim Anh), xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Thịt gấc tươi (Gac Fruit Puree)

05/Moocos/2021

21/5/2021

Thịt gấc nhưng lại công bố theo QCVN 6-2:2010/BYT về quy chuẩn đồ uống không cồn là không đúng;
Đây là sản phẩm thuộc diện phải công bố theo quy chuẩn an toàn chứ không thể công bố theo quy chuẩn đồ uống vì đây không phải là sản phẩm đồ uống

 1.  

Gấc cô đặc (Gac Concentrate)

06/Moocos/2021

21/5/2021

Theo quy chuẩn đơn vị tính là /lít hoặc /ml còn trong công bố lại tính là /g hoặc /kg là không đúng với quy chuẩn;
Có 3 chỉ tiêu là E.coli; S.aureus;Cl.pefringens theo công bố là không có nhưng trong phiếu kết quả kiểm nghiệm lại ghi là <10 tức là vẫn tồn tại như vậy so với QCVN là đã vượt quy định công bố cho phép

 1.  

Tương gấc (Gac Chilli Sauce)

07/Moocos/2021

21/5/2021

1.Trong bản tự công bố, theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT thì tiêu chuẩn nước chấm:
- chỉ tiêu S.aureus là 3 cfu/g chứ không phải là 10 cfu/g;
- Thiếu chỉ tiêu Samonella với định mức là không có;
- Thiếu bảng chi tiêu của độc tố vi nấm (Aflatoxin B1, Aflatoxin tổng số, Patulin (do là sp nước trái cây cô đặc)).
2. Trong phiếu kết quả kiểm nghiệm: 02 chỉ tiêu E.coli và S.aureus không đúng với chỉ tiêu:
- E.coli theo công bố không có; kết quả kiểm nghiệm lại ghi là <10;
- S.aureus theo quy chuẩn là 3, kết quả kiểm nghiệm lại ghi là <10

 1.  

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình Minh

Quốc lộ 10, thôn Đại Độ, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Bánh dẻo Thanh Bình Minh

02/TBM/2021

22/6/2021

1. Thành phần bánh ghi tên nhiều loại nhân;
2. Hàm lượng độc tố vi nấm: công bố hàm lượng Aflatoxin tổng số  công bố  mức giới hạn là 10 ug/kg là vượt mức so với QCVN 8-1:2011/BYT là 04 ug/kg;

 1.  

Cơ sở sản xuất bánh ngọt Thanh Hương (HKD Đỗ Văn Tuyền)

Thôn Sa Đống, xã Tự Cường, huyện  Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Bánh Nướng Thanh Hương

01/TH/2021

14/7/2021

Chỉ tiêu hàm lượng Aflatoxin BiB2G1G2, không lớn hơn 10 ug/kg là vượt QCVN 8-1:2011/BYT cho phép có 04 ug/kg

 1.  

Công ty TNHH thương mại XNK Hồng Đường

Số 172 Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Hỗn hợp bột Hwami để làm thạch

13/LM/2021-Hwami

13/5/2021

Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : số rồi đến tên công ty là Hồng Đường (HĐ) chứ không phải Lâm Môn (LM)

 1.  

Dầu ăn Sias dầu xào vị cay

281/LM/2021-Sias

14/4/2021

Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : số rồi đến tên công ty là Hồng Đường (HĐ) chứ không phải Lâm Môn (LM)

 1.  

Nước uống không ga Woongjin vị đào Cocomong

288/HĐ/2020-Woongjin

01/6/2021

Thời điểm nhận bản tự công bố, giấy kết quả xét nghiệm đã hết hiệu lực (21/7/2020-21/7/2021, nhận ngày 31/7/2021); đồng thời phiếu xét nghiệm lại là phiếu phô tô kh có dấu công chứng

 1.  

Sốt CJ sốt vị cá tôm sò

493/HĐ/2020-CJ

13/4/2021

Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : công bố năm 2021 nhưng số hiệu lại đề 2020

 1.  

Sốt CJ sốt vị hành tây và tỏi

494/HĐ/2020

13/4/2021

Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : công bố năm 2021 nhưng số hiệu lại đề 2020

 1.  

Hỗn hợp gia vị Ilma để trộn cơm vị rau

496/HĐ/2020-Ilma

11/1/2021

- Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : công bố năm 2021 nhưng số hiệu lại đề 2020;
- Phiếu KQ xét nghiệm là bản phô tô không có công chứng;

 1.  

Kem Lotte kem Mogumogu vị dứa

505/HĐ/2020-Lotte

16/3/2021

Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : công bố năm 2021 nhưng số hiệu lại đề 2020

 1.  

Kem Lotte kem Mogumogu vị đào

506/HĐ/2020-Lotte

16/3/2021

Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : công bố năm 2021 nhưng số hiệu lại đề 2020

 1.  

Kem Lotte vị nho xanh

508/HĐ/2020-Lotte

16/3/2021

Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : công bố năm 2021 nhưng số hiệu lại đề 2020

 1.  

Nấm đóng hộp ăn liền Hwapoong

510/HĐ/2021-Hwapoong

24/3/2021

Nhãn dự thảo ghi sai xuất xứ : hàng của Hàn Quốc (Korea) nhưng lại ghi  là Trung Quốc (china);
Nhãn dịch ra sản phẩm: ghi sai xuất xứ giống nhãn dự thảo, chưa có dịch công chứng

 1.  

Nước uống không ga Woongjin Jayeon Eun nước trà lúa mạch

561/LM/2019-Woongjin-1

12/5/2020

- Tại thời điểm nhận bản tự công bố, giấy kết quả xét nghiệm đã hết hạn (12/5/2020-12/5/2021, nhận ngày 31/7/2021);
- Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : số rồi đến tên công ty là Hồng Đường (HĐ) chứ không phải Lâm Môn (LM); năm công bố là 2020 nhưng số hiệu lại đề là năm 2019

 1.  

Nước uống không ga Woongjin Jayeon Eun nước trà ngũ cốc FIVE GRAINS TEA

561-A/LM/2019-Woongjin-2

26/6/2020

- Tại thời điểm nhận bản tự công bố, giấy kết quả xét nghiệm đã hết hạn (26/6/2020-26/6/2021, nhận ngày 31/7/2021);
- Số công bố không đúng theo quy định tại nghị định 15/2018/NĐ-CP : số rồi đến tên công ty là Hồng Đường (HĐ) chứ không phải Lâm Môn (LM); năm công bố là 2020 nhưng số hiệu lại đề là năm 2019

 1.  

Cơ sở sản xuất bánh ngọt Le Castella (HKD Hoàng Thị Thanh Bình)

 Số 22-B6 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Bánh  nướng

01/lecastella/2021

20/8/2021

- Thành phần ghi tên nhiều loại nhân;
- Công bố chỉ tiêu Aflattoxin tổng là 10ug/kg là vượt QCVN8-1:2011/BYT (quy chuẩn cho phép là 04 ug/kg)
- Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm

 1.  

Bánh dẻo

01/lecastella/2021

20/8/2021

- Thành phần ghi tên nhiều loại nhân;
- Công bố chỉ tiêu Aflattoxin tổng là 10ug/kg là vượt QCVN8-1:2011/BYT (quy chuẩn cho phép là 04 ug/kg)
- Ngày công bố trước ngày có kết quả kiểm nghiệm