Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 14/07/2022 10:39

THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LĨNH VỰC ATTP 14.07

TT

Tên tổ chức/ cá nhân công bố

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

Số công bố

Ngày công bố

  1.  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU LONG

Số 10 Lô 13 Kiến Thiết, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 

BÚN KHÔ

01/CHAULONG/2022

08/04/2022

  1.  

MIẾN DONG

02/CHAULONG/2022

08/04/2022

  1.  

BÁNH ĐA

03/CHAULONG/2022

08/04/2022

  1.  

MỲ RAU CỦ

04/CHAULONG/2022

08/04/2022